Tagged: Līdzdalības piemēri

Lidzdalibas piemeri

NVO kā līdzdalības forma! NVO ir iespējas. 12 līdzdalības piemēri no ‘Nītaureņu’ pieredzes

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU STIPRINĀŠANA UN “NĪTAUREŅU” KĀ ORGANIZĀCIJAS STIPRINĀŠANA Pilsoniska sabiedrība – demokrātiskas valsts sabiedrības forma, kuru raksturo indivīda atbildība, māka sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju palīdzību. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība...