Tagged: Līdzdalība

Fons1 Nitaureni

Jauniešu līdzdalības veidi

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Tomēr vārds līdzdalība pats par sevi nepaskaidro, kādas ir šīs...