Tagged: Digitālais darbs ar jaunatni

Nitaureni socialajos tiklos

Digitālais darbs ar jaunatni

Digitālais jeb viedais darbs ar jaunatni ir jāsaprot kā mijiedarbība starp tehnoloģijām, digitalizāciju, sociālajiem tīkliem no vienas puses un jauniešu vajadzībām, attīstību un interesēm no otras puses. Šī mijiedarbība mūsdienās notiek nepārtraukti, un ir...