PAR MUMS

Jauniešu organizācija „Nītaureņi” ir dibināta 2011. gada janvārī ar mērķi organizēt daudzpusīgas un daudzveidīgas jauniešu aktivitātes Nītaurē un Amatas novadā, tagad Cēsu novadā. 

Biedrības misija ir bērnu, jauniešu un pieaugušo dzīves kvalitātes uzlabošana Nītaurē un apkārtnē;


Organizācijas darbības virzieni, mērķi:

  1. organizēt sabiedriski aktīvu dzīvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Nītaures pagastā un tuvējā apkārtnē;
  2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
  3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
  4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
  5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
    iespēju robežās aktivitātēs iesaistīt bērnus un pieaugušos, kas neiekļauj likumos noteiktajos jaunieša vecuma posmos;
  6. popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu, un pieaugušo vidū, kā arī veicināt rūpes par dabu un tās aizsardzību

Biedrības pārvaldība

Biedrību “Nītaureņi” pārvalda valde divu personu sastāvā. Šobrīd valdē darbojas Mārtiņš Šteins un Betija Vildiņa.

Biedrībā šobrīd darbojas 16 biedri un tiekas regulārās domapmaiņās, notikumu plānošanas darbnīcās, biedru sapulcēs un neformālos pasākumos.

Biedrība “Nītaureņi” izpilda jaunatnes organizācijas kritērijus un atrodas arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes organizāciju reģistrā.

Biedrības statūti pieejami šeitNitaureni_statuti

Par biedrības darbības pirmajiem gadiem var uzzināt mūsu draugiem.lv lapā šeit.

Biedrība ir “Latvijas Jaunatnes padomes” dalīborganizācija: https://ljp.lv/

Biedrība ir “Latvijas Pilsoniskās alianses” biedrs: https://nvo.lv/lv/

Biedrības logo: