PAR MUMS

Nītaures jauniešu nevalstiskā organizācija „Nītaureņi” ir dibināta 2011. gada janvārī ar vispārīgu mērķi organizēt daudzpusīgas un daudzveidīgas jauniešu aktivitātes Nītaurē un Amatas novadā.


Organizācijas darbības virzieni, mērķi:

1. Organizēt sabiedriski aktīvu dzīvi jauniešiem Nītaures pagastā un iespēju robežās arī visā Amatas novadā;

2. Radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;

3. Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot jauniešiem integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;

4. Ieaudzināt jauniešos atbildības sajūtu par savas valsts likteni, pilsoņa pienākumu apziņu;

5. Veicināt lietderīgu un produktīvu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot kultūras, sporta, atpūtas pasākumus un labdarības akcijas;

6. Iespēju robežās iesaistīties sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā bērniem vecumā līdz 12 gadiem.


Vairāk var uzzināt šeit.