Biedrība "Nītaureņi" Blog

Nitaureni un Nitaures majas

Iedzīvotāju vajadzības stiprākai kopienai

Jau 2016. gadā, projekta “Nītaures likteņstāsti” ietvaros, uzsākām Nītaures ciemu un māju apbraukāšanu, apstaigāšanu ar mērķi tuvāk iepazīt nītauriešus, pierakstīt stāstus un atmiņas par cilvēkiem un Nītaurei svarīgiem notikumiem, uzzināt iedzīvotāju vajadzības, lai vietējā...

Nitaureni socialajos tiklos

Digitālais darbs ar jaunatni

Digitālais jeb viedais darbs ar jaunatni ir jāsaprot kā mijiedarbība starp tehnoloģijām, digitalizāciju, sociālajiem tīkliem no vienas puses un jauniešu vajadzībām, attīstību un interesēm no otras puses. Šī mijiedarbība mūsdienās notiek nepārtraukti, un ir...

Resursi krizes laika

Resursi, kas palīdzēs pārvarēt pandēmiju!

RESURSI, KAS VAR PALĪDZĒT PANDĒMIJAS LAIKĀ Šobrīd dzīvojam laikā, kad ikvienam no mums ir savas raizes, savi pienākumi un atbildības, kuras tieši tagad pildīt kļūst aizvien grūtāk un sarežģītāk. Katram cilvēkam ir dažādas metodes,...

Fons1 Nitaureni

Jauniešu līdzdalības veidi

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Tomēr vārds līdzdalība pats par sevi nepaskaidro, kādas ir šīs...