KONTAKTI

Organizācijas juridiskais nosaukums: Jauniešu organizācija “Nītaureņi”
E-pasts: info@nitaureni.lv
Statuss: Biedrība
Adrese (juridiskā un pasta): “Ausekļi”, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112
Reģistrācijas Nr. 40008170539
Bankas nosaukums, bankas kods: SEB banka, kods UNLALV2X
Bankas norēķinu konts: LV92UNLA0050016681158
Vadītāja vārds, uzvārds: Mārtiņš Šteins