KONTAKTI

Organizācijas juridiskais nosaukums:

Nosaukuma saīsinājums:

Jauniešu organizācija “Nītaureņi”

Biedrība “Nītaureņi” 

E-pasts: info@nitaureni.lv
Statuss: Biedrība
Adrese (juridiskā un pasta): “Ausekļi”, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112
Oficiālā elektroniskā adrese: 40008170539
Reģistrācijas Nr. 40008170539
Bankas nosaukums, bankas kods: SEB banka, kods UNLALV2X
Bankas norēķinu konts: LV92UNLA0050016681158
Vadītāja vārds, uzvārds: Mārtiņš Šteins