Kā viens projekts veicina izaugsmi kopienā? Projekta ‘Nītaureņu spēles’ piemērs.

Nitaureni projektu darbs 1

Projekta “Nītaureņu spēles” ietvaros biedrības birojā Nītaures kultūras namā ikviens var gūt atbalstu un kopā ar biedrības aktīvistiem un brīvprātīgajiem īstenot kopienai nozīmīgas aktivitātes. Resursu punkts darbosies visa projekta laikā.

Viena no atbalsta formām ir projektu darbs un padomi to rakstīšanā. Pirmajos mēnešos biedrība, pateicoties projekta atbalstam un mūsu kapacitātes stiprināšanai, ir uzrakstījusi vēl četrus projektus, no kuriem divi projektu pieteikumi noraidīti, bet divi apstiprināti.

  1. Tika iesniegts pieteikums Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursam par kādu skaistu un vērtīgu kultūras norisi, kas diemžēl netika atbalstīts.
  2. Tika iesniegts projekts Cēsu novada Sociālā dienesta sociālās jomas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai par spēles vientulības mazināšanai izstrādi, kas diemžēl netika atbalstīts.
  3. Tika iesniegts projekts “Spēles iekļaujošai ikdienai!” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros notiekošajā projektu konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”, kuram tika saņemts apstiprinājums un tiks veidota īpaša partnerība projekta īstenošanā starp Jauniešu organizāciju “Nītaureņi”, Jauno Līderu vidusskolu un Līgatnes Jauniešu telpu iniciatīvas grupu, lai veidotu iekļaujošus notikumus un spēles jauniešu ar ierobežotām iespējām iespējošanai, radot pamatu ilgtermiņa darbībām.
  4. Biedrība “Zaļā brīvība” projekta Zero waste city (Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros piešķīra grantu projektu pieteikumu konkursā Cēsu pilsētas un novada iedzīvotājiem iesniegtajam projektam “Bezatkritumu pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā.”, kuru iesniedza biedrība “Nītaureņi”.

Tieši tā dažos mēnešos radīti projekti maina ikdienu kopienā! Varam gūt mācības un pieredzi no projektiem, kas negūst atbalstu, bet gandarījumu un pieredzi no projektiem, kurus varam īstenot!

Nitaureni projektu darbs 2

You may also like...