Kādas atbalsta aktivitātes varu gūt «Nītaureņu» resursu punktā?

Atbalsta aktitivitates Nitaureni 1

Resursu punkts kopienai dažādu iniciatīvu īstenošanai!

 • Spēles un rotaļas notikumiem ģimenēs, kopā ar draugiem u.c.
 • Spēļu un rotaļu veidošana, resursi to veidošanai.
 • Tērpi un aksesuāri, to noma.
 • Dažādu resursu noma un izmantošana (lielā telts, mikrofoni, projektora ekrāns, mēbeles, cepeškrāsns u.c.)
 • Padomi un konsultācijas projektu rakstīšanā un īstenošanā.
 • Padomi un konsultācijas komunikācijā vietējā kopienā laukos.
 • Padomi un konsultācijas interešu aizstāvībā un līdzdalībā vietējā kopienā, pašvaldībā un valsts mērogā.
 • Padomi ideju radīšanā un īstenošanā. Savu ideju iniciēšana un īstenošana.
 • Iespēja darboties biedrības telpās un izmantot tās resursus, saņemot atbalstu no biedrības komandas.
 • Iespēja darboties biedrībā un kļūt par biedru. Iepazīt mazas NVO ikdienas darbu.
 • Brīvprātīgā darba iepazīšana.
 • Pasākumu organizēšana un vadīšana, programmu veidošana.
 • Un citas….

Atbalsta aktitivitates Nitaureni 2

You may also like...