Nītaureņi 2023. gadā īsteno projektu ‘Nītaureņu spēles’

Biedrība “Nītaureņi” realizē projektu “Nītaureņu spēles”, lai caur biedrības spēļu organizēšanas pieredzi, uzturētu aktīvu darbošanās garu kopienā, veicinātu savstarpējo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā un veiktu interešu aizstāvības aktivitātes, pārmaiņu virzīšanā pagastā un visas pašvaldības mērogā.

Projekta ietvaros biedrība sekmēs spēļu spēlēšanu un izgatavošanu kā kopienas un ģimeņu kopā būšanas stiprināšanas veidu, kā brīvā laika pavadīšanas metodi un saliedēšanas aktivitāti. Galvenā norises vieta ir biedrības telpas un mobilā lielformāta aktivitāšu telts, ar kuru iespējams doties izbraukuma aktivitātēs. Galvenā mērķa grupa ir kopienas aktīvisti, viņu ģimenes un draugi, Nītaurē un apkārtnē esošie Ukrainas bēgļi. Projekta ietvaros ik nedēļu būs pieejams biedrības resursu punkts, ik mēnesi notiks spēļu spēlēšanas un izgatavošanas darbnīcas, 2023. gada vasarā notiks izbraukuma aktivitātes ar biedrības lielo aktivitāšu telti. Kopā projektā plānots iesaistīt vismaz 420 dalībniekus un 20 brīvprātīgos.

Nitaurenu speles titulfoto

Biedrība «Nītaureņi» laika posmā no 01.01.2023. līdz 31.10.2023. īsteno projektu “Nītaureņu spēles”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nitaurenu speles

You may also like...