Iedzīvotāju vajadzības stiprākai kopienai

Jau 2016. gadā, projekta “Nītaures likteņstāsti” ietvaros, uzsākām Nītaures ciemu un māju apbraukāšanu, apstaigāšanu ar mērķi tuvāk iepazīt nītauriešus, pierakstīt stāstus un atmiņas par cilvēkiem un Nītaurei svarīgiem notikumiem, uzzināt iedzīvotāju vajadzības, lai vietējā kopiena kļūtu stiprāka.  Šo izbraukumu laikā sapratām, cik svarīgs ir tiešs kontakts ar cilvēkiem. Šādi komunicējot informācija tiek mazāk sagrozīta, varam vieglāk uztvert viens otra idejas un stāstus, un noskaidrot visus neskaidros jautājumus. Šo pozitīvo pieredzi ik pa laikam atkārtojam. Arī šajā rudenī.  Devāmies pie cilvēkiem, lai noskaidrotu, ko vēlas nītaurieši, lai kopīgi stiprinātu mūsu kopienu!

Kas nītauriešiem pietrūkst kopienas sabiedriskajā dzīvē? Kāds atbalsts būtu nepieciešams ideju īstenošanai? Kādas aktivitātes būtu jāveido, lai cilvēki tajās piedalītos? Vai interneta vidē rīkotas aktivitātes šajā pandēmijas laikā būtu nepieciešamas?

Šajā rakstā apkoposim cilvēku sniegtās idejas un vērtējumus par kopienas sabiedrisko dzīvi. Kopumā apciemojām gandrīz 20 mājas un apkopojām arī internetā publicētas aptaujas datus. Nītauriešu domas dažādos jautājumos dalās:

 • Kopumā sabiedriskā dzīvē Nītaurē vērtējama kā vāja, ir pārāk maz pasākumu un cilvēki tajos neiesaistās.
 • Vēlētos, lai tiktu organizētu finanšu pratības kursi, jo saprotu, ka cilvēkiem iztrūkst pamatzināšanas par finansēm un grāmatvedību, kas var palīdzēt labāk plānot līdzekļus.
 • Aktivitātes, kas nepieciešamas mūsu kopienai – koncerti, teātra izrādes, lekcijas. Tās varētu būt gan maksas, gan bezmaksas.
 • Uzskatu, ka Nītaurē pasākumu un piedāvājumu pietiek, bet cilvēki neiesaistās un ir neaktīvi.
 • Sportiskas aktivitātes varētu saliedēt kopienu – orientēšanās, velobraucieni, tautas sports.
 • Ideja, ko vēlētos realizēt – izveidot Nītaures Facebook lapu. Tāpat arī noskaidrot, cik daudz jaunās ģimenes dzīvo Nītaurē un cik cilvēki brīvdienās brauc uz Nītauri – izmantot šo informāciju, lai uzrunātu cilvēkus un plānotu pasākumus.
 • Nītaurē nepieciešams skeitparks – šādu vēlmi izteica vairāki satiktie bērni un jaunieši, kuri nopietni aizrāvušies ar braukšanu ar skrejriteņiem. Iesaka skeitparku izvietot pie ambulances laukumā vai Nītaures hokeja laukumā.
 • Interneta vidē rīkotus pasākumus neatbalstu – labāk iet dabā un mazāk izvēlēties laiku pavadīt ar tehnoloģijām.
 • Ideja, ko Nītaurē vajadzēja realizēt jau sen – sakopt un izveidot skaistu skolas parku. Atjaunot vingrošanas un sporta inventāru, labiekārtot parku ar skaistiem soliņiem, laternām, izbruģētiem celiņiem. Lai šis parks ir vieta, kur satikties un pabūt kopā!
 • Nītaures kopienas dzīve vērtējama kā aktīva, taču ir kur tiekties.
 • Nītaurē noteikti jāsaglabā zaļumbaļļu tradīcija – uz Jāņiem, kapussvētkiem, Jauno gadu. Jaunā gada balli var rīkot arī ārā ar ugunskuriem, vīnu, rotaļām. Krīzes laikā šis būs izaicinājums!
 • Vēlētos īstenot ģimeņu foto orientēšanās pasākumu.
 • Nītaurē vairāk nepieciešams rīkot ekskursijas, ceļojumus, pārgājienus. Arī spēļu vakarus.
 • Ideja, ko jau sen, kopā ar citiem nītauriešiem, vēlos realizēt, ir vientuļu veco cilvēku apciemošana. Nepieciešamais atbalsts būtu transporta izdevumu segšana.
 • Interneta vidē rīkotos pasākumos piedalītos, ja tie būtu veidoti konkursa formātā.
 • Kopumā par Nītaures sabiedrisko dzīvi maz interesējamies, esam aizņemti pamatdarbos.
 • Izglītības iestādēm jābūt pagasta sabiedriskās dzīves uzturētājam un virzītājam. Diemžēl tas tā nenotiek jau ļoti ilgu laiku.
 • Nītaurei noteikti vajadzētu turpināt rīkot novadsvētkus – šādi lieli pasākumi palīdz sapazīties un atcerēties vienam par otru.
 • Ļoti vēlos uzstādīt soliņu uz viena skaista Nītaures ceļa, kur daudzi nītaurieši dodas pastaigās – gan ar bērniem, gan mīļdzīvniekiem.
 • Interneta vidē labprāt klausītos intervijas tieši ar Nītaures cilvēkiem – ģimenes ārstu, skolotājiem un citiem – kā viņiem iet šajā laikā? Ko mūsu līdzcilvēki var ieteikt?
 • Uzskatu, ka nītaurieši ir ļoti neaktīvi, taču joprojām jāturpina mēģināt rīkot pasākumus.
 • Lai Nītaure un Amatas novads attīstītos, uzskatu, ka skolu vadītājiem varētu piemērot rotācijas principu.
 • Vēlētos, lai tiktu izveidots vai atjaunots Sieviešu klubiņš. Labprāt piedalītos meistarklasēs, kas saistās ar kulināriju, dārza darbiem un citām tēmām.
 • Dzīvoju savā idillē – man neko nevajag!
 • Nītaures sabiedriskā dzīve ir ļoti vāja!
 • Man nav nekādas idejas, kas nepieciešams Nītaurei!
 • Noteikti nepieciešamas aktivitātes bērniem un jauniešiem – tā ir mūsu nākotne!

Sniegtās atbildes un rosinājumus esam nodevuši zināšanai un izskatīšanai Amatas novada domei.

 

Raksts tapis projekta “Nītaureņi – resurss idejām” ietvaros, kas tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds

Logo rinda un atsauce projektam Nitaureni resurss idejam1

You may also like...