Jauniešu līdzdalības veidi

Fons1 Nitaureni

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Tomēr vārds līdzdalība pats par sevi nepaskaidro, kādas ir šīs iespējas un nereti līdzdalība tiek saprasta ļoti šaurā veidā. Balstoties uz jauniešu aptauju, kas veidota Eiropas Jaunatnes dialoga projekta ietvaros,  apkopojām dažādās līdzdalības iespējas, kuras jaunieši var izmantot.

POLITISKĀ LĪDZDALĪBA

 • Piedalīšanās Saeimas vēlēšanās
 • Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās
 • Piedalīšanās Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 • Politiska viedokļa paušana internetā (komentāri, publikācijas, blogi, karikatūras, mīmi)
 • Politiskas petīcijas parakstīšana
 • Parakstu vākšana kādai iniciatīvai
 • Neformālās diskusijas par politiku (ar draugiem, ģimeni, skolotājiem utt.)
 • Dalība organizētās diskusijās par politikas jautājumiem
 • Dalība publiskajās apspriešanās
 • Kontaktēšanās ar politiķiem internetā
 • Kontaktēšanās ar politiķiem klātienē (tiekoties, diskusiju pasākumos, “kafijās ar politiķiem” u.tml.)
 • Dalība politiskā partijā
 • Dalība politiskās partijas jaunatnes organizācijā
 • Dalība pašvaldības domes sēdēs
 • Dalība valsts līmeņa padomēs un darba grupās
 • Dalība pašvaldības līmeņa padomēs un darba grupās
 • Politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti, skrejlapas u.tml.)
 • Pārtikas produktu vai rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ
 • Piedalīšanās protesta akcijās un/vai streikā

 

SABIEDRISKAS UN SOCIĀLAS AKTIVITĀTES

 • Skolēnu/studentu pašpārvaldes darbs
 • Jaunatnes vai jauniešu organizāciju darbs
 • Citu NVO (biedrību vai nodibinājumu) darbs
 • Jauniešu interešu aizstāvība
 • ES Jaunatnes dialoga/iepriekš Strukturētā dialoga aktivitātes
 • Vides sakopšanas talkas
 • Citi vides aizsardzības pasākumi
 • Labdarības pasākumi
 • Dzīvnieku aizsardzības pasākumi
 • Atbalsts, palīdzība gados veciem cilvēkiem
 • Atbalsts, palīdzība cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām, invaliditāti
 • Atbalsts, palīdzība nabadzīgajām valstīm
 • Atbalsts, palīdzība jauniešiem un bērniem, kuri nonākuši grūtībās
 • Drošības un kārtības nodrošināšana savā dzīves vietā (kontrolpirkumi alkohola/tabakas tirdzniecības vietās, ziņošana par pārkāpumiem, kārtības nodrošināšana pasākumos u.c.)

 

Ieraksts tapis projekta “Iespējas jauniešiem laukos!” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Logo rinda

You may also like...