“Nītaureņi” ar jauniešiem pilda Latvijas jauniešu aptauju 2020

20200927_151517

Eiropas Jaunatne dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. “Nītaureņi” organizēja diskusiju ar jauniešiem, kuras laikā apspriedām viņu skatījumu uz notiekošo pasaulē un viņu dzīvēs, un kopīgi pildījām Eiropas Jaunatnes dialoga veidotu Latvijas jauniešu aptauju 2020, lai veiktu savu ieguldījumu Latvijas jaunatnes politikas plānošanā. Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Aptaujas mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti izstrādājot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, ka arī citus nozaru politikas plānošanas dokumentus.

Aptauju varēja pildīt grupā un pirms katra jautājuma jauniešiem paskaidrojām, kas ar katru jautājumu tiek domāts. Šādā veidā aptaujas pildīšana bija kvalitatīvākā, jo varējām pirms jautājumiem padiskutēt un ievirzīt jauniešu domas uz atbildēm, kas ir pārdomātākas un izsmeļošākas. Jautājumu mērķis bija saprast, kādas ir jauniešu zināšanas dažādos līdzdalības jautājumos, vai jaunieši zina, kur vērsties pēc konkrētas informācijas, vai paši aktīvi līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā un ko jaunieši vispār saprot, kā līdzdalību, vai novērtē tās nozīmīgumu.

Kopīga šīs aptaujas pildīšana bija kā labs ierosmes avots sarunai par mūsu individuālo atbildību sabiedrības un kopienas veidošanā. Aptauja lika apzināties savu iesaisti sabiedrības procesos un lika jauniešiem aizdomāties par to, cik dažādas un daudzveidīgas ir iesaistes iespējas. Jaunieši gan uzskata un norādīja uz to, ka informācija par iespējam līdzdarboties nereti ir ļoti izkliedēta, to nav iespējams atrast vienā vietā un tāpat ir jāzina tas, ko vēlies sameklēt. Kvalitatīvs līdzdalības informācijas portāls noteikti atvieglotu jauniešu izziņas un meklēšanas procesu.

Ieraksts tapis projekta “Iespējas jauniešiem laukos!” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Logo rinda

You may also like...