Politiskās iniciatīvas. 10 līdzdalības piemēri no ‘Nītaureņu’ pieredzes

VIETĒJA, REĢIONĀLA UN VALSTS MĒROGA POLITIKAS INICIATĪVAS

„Nītaureņi” vienmēr ir aicinājuši nebūt vienaldzīgiem par to, kas notiek gan vietējā, gan valsts mērogā un esam aicinājuši iesaistīties diskusijās par svarīgām un politiskām tēmām, jo tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izrādīt savu nostāju un saņemt atbildes! Iesaistīšanās politiskās norisēs prasa apņēmību un patiesu interesi, jo citādāk nav iespējams kaut ko mainīt! Politiskā līdzdalība ir nozīmīga līdzdalības procesa sastāvdaļa. Organizācija vienmēr bijusi apolitiska, lai gan biedri ir dažādu politisko organizāciju biedri un atbalstītāji.

 

Piemērs nr.1: DEBATES PIRMS VĒLĒŠANĀM

Pateicoties pieredzei debašu pulciņā skolā, “Nītaureņu” jaunieši vēlējās organizēt debates starp politiskajiem spēkiem, kuri kandidē gan uz pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanām. Kopumā esam organizējuši vairāk nekā 3 šāda veida pasākumus, aicinot uz Nītauri pilnīgi visu partiju pārstāvjus, kuri konkrētajā laikā ir kandidējuši uz vēlētu amatu iegūšanu. Debates centāmies organizēt tā, lai kandidātiem nav bezgalīgi daudz laika stāstīt par solījumiem, mēģinājām iegūt maksimāli tiešas atbildes un kontrolējām atbilžu sniegšanas laiku. Pirms debatēm izanalizējām partiju programmas un uzdevām jautājumus par svarīgākajiem un interesantākajiem punktiem. Jautājām par sadarbību ar sabiedrību, īpaši jauniešiem. Ļāvām izjautāt vienam otru un izmantojām citas metodes, lai iegūtu pārliecību par politisko spēku un kandidātiem, kuriem patiesi rūp reāls darbs un reāla rīcība iedzīvotāju, jauniešu, uzņēmēju un citu grupu labā.

Debates 1

Amatas novada debates

Scan_20190201_112453

Saeimas debates Nitaure

 

Piemērs nr.2: DALĪBA AMATAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Nītaureņi ir ļoti aktīvi iesaistījušies gan diskusijās, gan politisku dokumentu izstrādē un arī paši veidojuši attīstības plānus jaunatnes jomā. Šis darbs ir bijis daļa no mūsu organizācijas aktivitātēm jau no paša sākuma un to arī esam uzstādījuši kā mērķi – būt klātesošiem lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicināt kvalitatīvas diskusijas, radīt jaunas metodes kā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldību, organizāciju un iedzīvotājiem.

Zemāk publicējam vienu no uzsaukumiem, lai aicinātu iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus novada dzīves uzlabošanai!

Reizēm liekas, ka dzīve laukos ir kļuvusi par tādu kā piespiedu nodarbi. Te nevar pilnvērtīgi izplesties un darīt visas sirdij tīkamās lietas. Bet ticiet mums – tā nebūt nav.

Neesi vienaldzīgs pret savu, savas ģimenes, draugu un paziņu nākotni savā novadā!

Piedalies un iesniedz priekšlikumus Amatas novada attīstības programmai.

Neļausim, ka mūsu novada attīstības programma top tā, kā ierasts tādas programmas top. Liela daļa diskusiju ir vispārīgas, tās notiek tikai “ķeksīša pēc”, ir slikti apmeklētas utt. 

Mēs gribam aicināt iesaistīties citādāk un kopā panāksim, ka mūsu priekšlikumi tiek iekļauti programmas dokumentos, un nākošais solis ir to obligāta izpilde.

– Tu gribi braukt brīvdienās uz Nītauri ciemos pie draugiem un kopā apmeklēt dažādus pasākumus tepat uz vietas?

– Tu saproti, ka pārlieku daudz aizraujies ar lietām, kas nerada Tavai dzīvei pievienoto vērtību, Tev gribas izbaudīt šos gadus pilnībā, pēc iespējas labāk?

– Tu nevaru samierināties ar pašvaldības pretim nākšanu Tavu ieceru realizēšanā?

– Tu gribi mūsdienīgā veidā saņemt informāciju par to, kā pašvaldība izlieto Tavus vai Tavu vecāku nomaksātos nodokļus, par Tavām iespējām iesaistīties?

– Tu gribi dot atbalstu jaunietim, kurš meklē darbu laukos?

– Tu gribi izglītoties pats un izglītot savus bērnus skolās, kurās ir lieliska ikdienas atmosfēra, pretimnākoši un “neizdeguši” skolotāji, kuri arī jūt pašvaldības atbalstu, Tu gribi vest iet uz skolu vai sūtīt savus bērnus skolās, kurās nedomā tikai kā cīnīties ar “nesekmīgajiem”, bet domā par radošām, inovatīvām, neformālām metodēm izglītības procesā?

– Tu negribi vairs kritizēt, ka kāds ko nedara, Tu neredzi jēgu dusmoties par neizdevušos dzīvi, Tu beidzot gribi iesaistīties ikdienas dzīves uzlabošanā?

– Tava līdzšinējā sadarbība ar pašvaldību nav bijusi motivējoša un darboties aicinoša? 

– Tu gribi dzīvot pagastā, kur ir sakārtota infrastruktūra, kur ir iespējas sevi nodarbināt brīvajā laikā?

– Vārdu sakot, Tu noteikti gribi dzīvot labāk!

Tad aicinām Tevi nākt uz diskusijām ar cilvēkiem, pašvaldības pārstāvjiem, kuri organizē Amatas novada attīstības programmas izstrādi.

Tāpat, ja Tu nevari publiski paust savu viedokli, kaut kādu iemeslu dēļ netiec uz diskusijām vai vēl nevari saņemties nostāties “aci pret aci” ar tiem, kas lemj par lietām, kas ietekmē Tevi, tad vari ierakstīt savus priekšlikumus, novērojumus un viedokļus šajā elektroniskajā formā.  

Mēs palīdzēsim Tavu priekšlikumu virzīt tālāk!

Mēs esam par pozitīvām izmaiņām mūsu pagastā un novadā, jo gribam te dzīvot šodien, šogad un pēc pieciem un divdesmit gadiem!

 NVO_diskusija

 

Piemērs nr.3: VĒSTUĻU UN IESNIEGUMU RAKSTĪŠANA

Bieži vien pašvaldības un valsts iestādes neatrod laiku, lai skaidrotu savus lēmumus, tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji informē lēmumu pieņēmējus par to, ka nepieciešams skaidrojums! Organizācijas pastāvēšanas laikā esam ļoti daudz komunicējuši ar pašvaldības pārstāvjiem gan klātienē, gan vēstuļu, iesniegumu un e-pastu formā.

Tiksanas pasvaldiba un vestule par sportu

 

Piemērs nr.4: AMATAS NOVADA JAUNIEŠU DOMES INICIATĪVA

Amatas novada pašvaldība pēc “Nītaureņu” iniciatīvas uzsāka daudz ciešāku sadarbību ar jauniešiem un nolēma dibināt Amatas novada Jauniešu domi. Līdz šim no Skujenes, Zaubes, Nītaures un Amatas pagastiem ir izvirzīti jaunieši darbam jauniešu domē, tādēļ Amatas novada dome rīko jauniešu tikšanos, lai ar jauniešiem un ieinteresētajām pusēm lemtu par jauniešu domes izveidi. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, ja pašvaldība izveido jauniešu domi, tās sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus.

Pašvaldības jauniešu domes pamatuzdevumi ir šādi:

1) piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādāt priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;

2) veicināt pašvaldības jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu;

3) veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un organizācijām;

4)līdzdarboties pašvaldības organizētajos pasākumos;

5) izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;

6) iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās.

Ideja par jauniešu domi tika realizēta un tā Amatas novadā darbojās vairākus gadus. Šobrīd Amatas novada Jauniešu dome nedarbojas.

 DSC_0585

DSC_0551

ANJD_logo_horizontals

 

Piemērs nr.5: JAUNATNES STRATĒĢIJAS IZVEIDE

Biedrībai “Nītaureņi” rūp jauniešu dzīves attīstība novadā, tāpēc 2018.gada pavasarī izstrādājām pirmo melnrakstu Amatas novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijai. Iedzīvotājiem ir tiesības rakstīt vēstules un sniegt priekšlikumus un pašvaldībai ir pienākums sniegt atgriezenisko saiti. Lai izstrādātu stratēģijas melnrakstu, veicām jauniešu anketēšanu, organizējām diskusijas un apkopojām gadu gaitā uzklausītās un iekrātās idejas.  2019. gada 17. aprīļa sēdē Amatas novada dome pieņēma Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2019. – 2023.gadam.

darbs ar jaunatni Amatas novada

jaunatnes_strategija

20170601_132547

20170601_161015

 

Piemērs nr.6: JAUNIEŠU EKSKURSIJA PA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Amatas novadā reti kurš jaunietis ir bijis sev tuvākajā pašvaldības pārvaldes institūcijā, tāpēc, lai šo situāciju mainītu, “Nītaureņi”, kopā ar mūsu sadarbības partneriem no “Sabiedrības par atklātību – Delna” un citiem novada jauniešiem, piedalījāmies nebijušā, noderīgā un interesantā braucienā pa Amatas novada pašvaldības institūcijām – pagastu pārvaldēm, ar noslēguma diskusiju Amatas novada centrālajā ēkā Drabešu pagasta “Ausmās”.

Ko mēs darījām?

  1. Lai uzzinātu, ko dara pašvaldības darbinieki pagastu pārvaldēs, klātienē iepazināmies ar to darbu.
  2. Vērtējām to, cik jauniešiem draudzīgas ir pagastu pārvaldes un pašvaldības institūcijas.
  3. Skatījāmies vai pārvalžu darbinieki ir ieinteresēti jauniešiem saprotamā valodā pastāstīt par savu ikdienas darbu.
  4. Diskutējām ar pašvaldības amatpersonām par jauniešiem svarīgiem jautājumiem – gan vienkāršiem, gan sarežģītiem.
  5. Kopā ar mums bija “Sabiedrības par atklātību Delna” pārstāvji, kuri pastāstīja arī par citām aktualitātēm.

pieredzes apmaina pa novadu

 

Piemērs nr.7: TIKŠANĀS AR SAEIMAS DEPUTĀTIEM

2012. gada vasarā pēc Saeimas deputāta Jāņa Dombravas uzaicinājuma notika jauniešu organizācijas “Nītaureņi” un deputāta satikšanās pie Nītaures kultūras nama. Tikšanās laikā “Nītaureņi” iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par aktuālajiem organizācijas projektiem un izstāstīja par iecerēm, kuras gribam realizēt Nītaurē un Amatas novadā. Deputāts, jauniešiem saprotamā valodā, pastāstīja par to, kā ir strādāt jauniem cilvēkiem Saeimā, runājām par pēdējā laika Saeimas aktivitātēm, par dažādām deputāta partijas iniciatīvām, par iniciatīvu piešķirt vēlēšanu tiesības pašvaldībās no 16 gadu vecuma, par jaunatnes politiku Latvijā un citām svarīgām lietām. Jānis Dombrava novērtēja “Nītaureņu” organizētās aktivitātes un teica, lai neapstājamies pie sasniegtā. “Aktivitātes, ko organizē jaunieši un organizācijas laukos ir vajadzīgas, jo tā var mainīt sabiedrības uzskatus un paradumus.”  Tā deputāts Jānis Dombrava.

2019. gadā biedrības “Nītaureņi” pārstāvji un citi interesenti tikās ar Saeimas deputātu, nītaurieti un biedrības “Nītaureņi” vadītāju Mārtiņu Šteinu, lai pārrunātu aktualitātes un iepazītos ar Saeimas darbu.

12070167

20190519_133755

 

Piemērs nr.8: PREZIDENTA INAUGURĀCIJA

2011. gada 8. jūlijā notika Andra Bērziņa, 8 Latvijas Valsts prezidenta inaugurācija. Andris Bērziņš ir dzimis Nītaurē un mācījies Nītaures skolā, tāpēc, kad prezidenta vēlēšanu dienā, 2. jūnijā, sekojot līdzi balsojumam, sapratām, ka Saeima Andri Bērziņu ir ievēlējusi par Latvijas Valsts prezidentu, rakstījām prezidentam vēstuli ar aicinājumu savā inaugurācijas dienā viesoties Nītaurē. Šis notikums izvērsās ļoti neparasti – prezidents atteicās no ierastās inaugurācijas balles un tā vietā tiešām izvēlējās šo svarīgo notikumu atzīmēt tieši Nītaurē. Diena bija ļoti sirsnīga un atmosfēra vienkārša, bet svinīga. Koncertā uzstājās deju kolektīva „Šurumburums” dejotāji, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, un citi talantīgi jaunieši. Prezidents atbildēja uz mūsu uzdotiem jautājumiem un atzina, ka lauki viņu padarījuši par stipru cilvēku. “Rīga būs, lai arī kas valdīs pasaulē. Bet ja nerūpēsimies par laukiem, viņu arī nebūs… Kamēr būs Nītaures skola, būs arī Nītaure,” sacīja prezidents. Viesojoties Nītaurē, prezidents dāvanā saņēma zīmētu viņa portretu. Savu pirmo algu Andris Bērziņš dāvināja Nītaures vidusskolai.

prezidents15

ielugums

prezidents12

 

Piemērs nr.9: JAUNIEŠU FORUMS

Lai veicinātu Amatas novada jauniešu sadraudzību un sadarbību, 2013. gada 1. novembrī Nītaures kultūras namā notika pirmais Amatas novada Jauniešu forums. Forums pulcēja vienuviet vairāk nekā sešdesmit jauniešus, domes deputātus, izglītības pārvaldes amatpersonas, skolu vadītājus, jauniešu vecākus un citus interesentus. Pirmajā Amatas novada Jauniešu forumā tika “iezīmēts jauns sākums jaunatnes lietās Amatas novadā”. Forumā tika prezentēti pētījuma “Amatas novada Jaunatnes politikas indekss 2013” rezultāti, notika diskusija. Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tuvākajā laikā tiks apkopoti un nodoti Amatas novada domei un citām ieinteresētajām personām un iestādēm, lai izvērtētu un, cerams, lielāko daļu realizētu, uzlabojot novada jauniešu ikdienu. Forums bija iespēja jauniešiem satikt novada domes deputātus, lai apspriestu sadarbības iespējas un arī lai iepazītos. Taču foruma organizatori bija padomājuši arī par Latvijā populāriem un zināmiem jauniešu iedvesmotājiem, kas “radoši spridzinātu” foruma dalībnieku domāšanu.

Forums_plakats_02_500x800

DSC_0561

DSC_0390

DSC_0084

 

Piemērs nr.10: PROBLĒMU AKTUALIZĒŠANA

Pamanīt, ieraudzīt un aktualizēt problēmu ir labs sākums, lai tai tiktu meklēti risinājumi! Aktualizēt problēmas var dažādi – rakstot vēstules vai iesniegumus, stāstot par problēmu iespējami daudz cilvēkiem, arī publicējot problēmas aprakstu internetā. Mēs esam aktualizējuši dažādas problēmas, taču vislielāko atbalstu (tieši interneta vidē) guva Līgatnes ceļa bedru popularizēšanas akcija! Šis jautājums nītauriešiem un citiem ir bijis sāpīgs ilgus gadus, tāpēc nolēmām to atkal aktualizēt. Ar krāsas flakoniņiem apvilkām lielākās Līgatnes ceļa bedres, publicējām galeriju internetā un tā raisīja diskusijas, kļuva ļoti populāra!

13040286

DSC_0440

 

Raksts tapis projekta “Nītaureņi – resurss idejām” ietvaros, kas tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds

Logo rinda

You may also like...