NVO kā līdzdalības forma! NVO ir iespējas. 12 līdzdalības piemēri no ‘Nītaureņu’ pieredzes

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU STIPRINĀŠANA UN “NĪTAUREŅU” KĀ ORGANIZĀCIJAS STIPRINĀŠANA

Pilsoniska sabiedrība – demokrātiskas valsts sabiedrības forma, kuru raksturo indivīda atbildība, māka sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju palīdzību. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība stiprina demokrātiju, nodrošina kvalitatīvāku publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanu, varas un pilsoņu savstarpējo uzticību, sabiedrības grupu interešu un tiesību aizsardzību. Lai spēcinātu pilsonisko sabiedrību, ir jābūt spēcīgām nevalstiskajām organizācijām, kuras apvieno iedzīvotājus un pārstāv to intereses. Un ne tikai valsts mērogā jābūt spēcīgāk biedrībām un nodibinājumiem, bet arī vietējās kopienās, pagastos.

Piemērs nr.1: NVO PROJEKTU KONKURSS

Pirms vairākiem gadiem pašvaldībā tika organizētas novada NVO tikšanās ar pašvaldības amatpersonām, lai pārrunātu aktualitātes un veicinātu NVO sektora attīstību. Šajās sarunās piedalījāmies arī mēs un sadarbības rezultātā radās iniciatīva par ikgadēju pašvaldības NVO projektu konkursu, kurš norisinājās vairākus gadus, bet vēlāk diemžēl tika pārtraukts. Esam vienmēr startējuši pašvaldības projektu konkursos ar dažādām idejām.

Nitaurenu projektu prezentacija

Nitaurenu projekti1

Piemērs nr.2: NVO TIKŠANĀS

Nevalstisko organizāciju tikšanās esam piedalījušies un esam sanāksnes paši rīkojuši vairākkārt. Piemēram, 2012. gada 2. februārī Nītaures kultūras namā notika divi notikumi vienā pasākumā! Amatas novada nevalstisko organizāciju (NVO) otrā tikšanās reize un Edgara Grigorjeva meistarklase “Efektīva komunikācija”.  Mērķauditorija bija Amatas novada NVO pārstāvji, novada iedzīvotāji, kuri vēlas uzzināt aktualitātes nevalstisko organizāciju sektorā un iegūt zināšanas un pieredzi komunikācijas jomā, piedaloties sabiedrisko attiecību speciālista Edgara Grigorjeva meistarklasē. Darba kārtībā bija E.Grigorjeva meistarklase „Efektīva komunikācija”  (iepazīšanās, video par sadarbības lomu, spēle par komunikācijas procesu, lifta runas metode, praktiskais darbs grupās un prezentēšana), Amatas novada NVO sadarbības aktivitātes, sarunas par Amatas novada NVO konsultatīvās padomes izveidi un citi jautājumi.

NVO savstarpējās tikšanās stiprina vietējo kopienas pilsonisko sabiedrību.

20120202_016

tiksanas 2012

 

Piemērs nr.3: STARPNOVADU JAUNIEŠU TIKŠANĀS

Reiz “Nītaureņi” Nītaures kultūras namā organizēja Amatas, Rūjienas, Līgatnes un Mālpils novadu jauniešu sadraudzības pasākumu.  Dalījāmies pieredzes stāstos, iepazināmies ar organizāciju un jauniešu padarītajiem darbiem, spēlējām spēli par jaunatnes lietām Latvijā. Pie mums ciemojās arī mediju, komunikāciju eksperts ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi un cilvēks, kurš nākotnē gatavojas Nītaurē atvērt “Radošuma pili” – Valdis Tilgalis. Kopīgi plānojām nākotnes pasākumus. Pusdienas ieturējām Nītaures dzirnavās – ir lieliski sadarboties ar savējiem! Sadraudzība ar cita novada jauniešiem ir labs veids kā paplašināt savu redzeslauku, iegūt informāciju par to, kas un kā notiek citur!

 NVO Sadraudziba

 

Piemērs nr.4: NĪTAUREŅU DALĪBA FORUMOS, SANĀKSMĒS, JAUNATNES ORGANIZĀCIJU RĪKOTOS PASĀKUMOS

Lai stiprinātu savu organizāciju ir nepieciešams satikties ar līdzīga darba darītājiem, iedvesmoties no idejām un realizētiem darbiem! To arī visu savu pastāvēšanas laiku esam darījuši, piedaloties gan forumos, gan sanāksmēs, gan konferencēs. Piemēram,”Nītaureņi” devās uz Latvijas Jauniešu galvaspilsētu Jelgavu, lai piedalītos Latvijas Jaunatnes padomes organizētajos jaunatnes svētkos, kā arī zem “Nītaureņu” telts spēlētu spēles, iedvesmoties, iepazītos un sadraudzētos, uzzinātu aktuālo par #LV100 un citām lietām! Esam piedalījušies arī NVO vadītāju nometnēs un citās mācībās.

IMG_5015

SAM_1584

YMS pieredze

Piemērs nr.5: NĪTAUREŅU BRĪVPRĀTĪGO DALĪBA EIROPAS JAUNATNES DIENĀS EYE 2016, STRASBŪRĀ, FRANCIJĀ

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ieguva iespēju organizēt un vadīt jauniešu delegāciju braucienam uz Eiropas Jaunatnes dienām 2016, Strasbūrā, Francijā. Braucienā devās divdesmit Latvijas Jaunatnes padomes izvēlēti jaunieši, starp kuriem bija arī Strukturētā dialoga vēstnieki no Jelgavas, Cēsu un Salaspils novadiem, kā arī divdesmit jaunieši no Madonas novada.  Organizējām kopīgu braukšanu un “Nītaureņi” palīdzēja šim braucienam ar kopīgām aktivitātēm un uzdevumiem. Lieliskā noskaņojumā divu dienu laikā godam izbaudītas “Eiropas Jaunatnes dienu 2016” piedāvātās aktivitātes, kuru klāstā ikviens varēja atrast sev tīkamu nodarbi. Brauciena laikā katram bija iespēja par savu aktivitāti un erudīciju dabūt kādu dāvanu no īpašā brauciena balvu fonda, kurā dāvanas bija sarūpējuši dažādi partneri un atbalstītāji.

20160520_101308

20160520_153918

Piemērs nr.6: “NĪTAUREŅU” KOORDINATORI NOVADA PAGASTOS

“Nītaureņi” ir organizācija, kas savas aktivitātes primāri rīko Amatas novada Nītaures pagastā, tomēr, tā kā esam vienīgā jauniešu organizācija visā Amatas novadā, esam vēlējušies savās aktivitātēs iesaistīt arī līdzcilvēkus (kā jauniešus, tā citus interesantus) no citām tuvākām un tālākām vietām. Lai to sekmīgāk izdarītu, uzrunājām aktīvus jauniešus citos pagastos un aicinājām viņus kļūt par mūsu organizācijas koordinatoriem savā pagastā. Ilgstošāka sadarbība izvērtēs ar jauniešiem no Zaubes un Skujenes, kuri ļoti iesaistījās aktivitāšu plānošanā. Nītaureņi ar savām aktivitātēm bijuši visos Amatas novada pagastos.

edgars_un_signe

Piemērs nr.7: NVA ATBALSTS DARBINIEKU PIESAISTĒ

NVA bija izsludinājusi programmu, kur jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties dalībai īstenotajos “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos. “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumi veicina jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē.  NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Arī “Nītaureņi” iesaistījās šajā programmā un nodrošināja darba pieredzi un uzdevumus vairākiem jauniešiem.
nodarbintbas-valsts-aentras-piedvtie-pakalpojumi-darba-devjiem-20-638

Piemērs nr.8: “NĪTAUREŅU” DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS

Savas dzimšanas dienas esam svinējuši dažādi, bet vienmēr publiski, aicinot visus, kas vēlas svinēt kopā ar mums! Uzskatām, ka dzimšanas diena ir arī laiks, kad pasakām paldies cilvēkiem, kuri visvairāk iesaistīti mūsu aktivitātēs – gan brīvprātīgie, gan tuvākie ģimenes locekļi. Vienu gadu, piemēram, ikviens no brīvprātīgajiem varēja iegriezt laimes ratu un saņemt kādu pārsteiguma balvu! 2020. gada janvārī “Nītaureņiem” būs jau 10 gadu!

DSC_0940

IMG_0067

Piemērs nr.8: EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANA NĪTAUREŅU BRĪVPRĀTĪGAJIEM UN JAUNIEŠIEM

Ekskursijas pavisam noteikti ir viens no pasākumiem, kas visvairāk saliedē komandu un ļauj tuvāk iepazīt cilvēkus, ar kuriem esam kopā. Lai gan ekskursiju organizēšana ir gana sarežģīta un dārga, tās parasti paliek atmiņās uz mūžu! Mums visspilgtāk palikusi atmiņā tieši pirmā ekskursija, kad ar Amatas novada domes atbalstu 2013. gadā no 10. līdz 11. augustam organizējām piedzīvojumu un iedvesmas braucienu uz Ventspili, lai divās dienās, no sestdienas agra rīta līdz svētdienas pusnaktij, kopā ar Amatas novada jauniešiem gūtu iedvesmas un vasaras garšu Ventspilī! Īsumā par piedzīvoto: lielisks brauciens ar Amatas novada šoferi Elmāru, jauka satikšanās Ventspils Jauniešu domē un Jauniešu klubā “Knaģis” ar Baibas Grīnbergas stāstu par pilsētas jauniešu aktualitātēm, interesanta pieredzes apmaiņa pastaigā pa Ventspils Jaunrades namu, tā direktores Daigas Silarājas vadībā, starptautiskā ielu kultūras un sporta festivāla „Ghetto Games“ daudzveidīgo aktivitāšu apmeklējums, vakara naksnīgās pastaigas pa pilsētu, izbraukums ar kuģīti “Hercogs Jēkabs”, zvaigžņu un zvaigznāju apskate Ventspils planetārijā un observatorijā, aktivitātes Ventspils piedzīvojumu parkā un pelde Baltijas jūrā!

DSC_0522

DSC_0272

DSC_0185

 

Piemērs nr.9: CIEMIŅU UZŅEMŠANA “NĪTAUREŅOS”

Tā kā paši labprāt dodamies ciemos pie citiem, labprāt uzņemam ciemiņus arī pie sevis! Lasīt par citām organizācijām ir pavisam kas cits, nekā klātienē tikties ar organizāciju pārstāvjiem un interesentiem – dzīvas sarunas laikā iegūstam daudz vairāk un varam precizēt neskaidro. Pie mums ciemojušās gan jauniešu organizācijas, gan senioru biedrības, arī žurnālisti un citi interesenti.

DSC_0279

20170315_141359

20170424_194736

Piemērs nr.10: “NĪTAUREŅU” DALĪBA PROJEKTU KONKURSOS

Projektu konkursi visos laikos ir galvenais veids, kā biedrība nodrošina savu pastāvēšanu. Piedalāmies dažādos projektu konkursos, kuros var gūt atbalstu dažādām aktivitātēm laukos. Piedalāmies gan valsts un pašvaldību rīkotos konkursos, gan uzņēmēju un dažādu fondu rīkotos konkursos. Mūs vairākkārtīgi atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Borisa un Ināras Teterevu fonds. Šis raksts tapis Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursa ietvaros. Realizējam projektus arī Jaunatnes politikas valsts programmā, ko administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Picture2

Piemērs nr.11: NĪTAUREŅU KOMANDAS PRASMJU STIPRINĀŠANA

Organizācijas izaugsme ir atkarīga no organizācijā iesaistīto dalībnieku kompetencēm un mērķiem. Tā kā mūsdienu pasaulē notikumi risinās ļoti strauji, ir nepieciešams nepārtraukti mācīties un attīstīties, lai nezaudētu interesi par notiekošo, tāpēc, ka pietrūkst zināšanu. “Nītaureņu” komanda ir centusies dažādos veidos pilnveidot sevi gan kā personības, gan kā profesionāļus. Piemēram, dalība “Young Media Sharks” nometnē deva iespēju mācīties strādāt ar dažādām informācijas nodošanas metodēm – gan veidot video, veidot ziņas, rakstīt aprakstus, veikt intervijas un citas formas. Šī nometne un līdzīgas aktivitātes palīdzējušas turpmākajā brīvprātīgajā darbā.

1176214_376386212487852_263493501_n

Piemērs nr.12: VECJAUNIETES

Vecjaunietes ir mūsu izdomāts un izlolots, mīļš apzīmējums trīs dāmām, kuras bijušas organizācijā visu tās pastāvēšanas laiku un ir bijušas liels atbalsts. Organizācijām ir jārūpējas par cilvēkiem, kuri atbalsta un palīdz radīt notikumus.

Valsts_svetku_pasakums_Nitaure_25

 

Raksts tapis projekta “Nītaureņi – resurss idejām” ietvaros, kas tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds

Logo rinda un atsauce projektam Nitaureni resurss idejam1

 

You may also like...