Kā ‘Nītaureņi” organizē brīvprātīgo darbu?

Nitaurenu liela aktivitasu telts

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās. Apvienoto Nāciju Organizācija definē trīs brīvprātīgā darba iezīmes: brīvprātīgo darba primārā motivācija nav finansiāla atlīdzība, lai gan var tikt apmaksāti brīvprātīgā izdevumi vai maksāta simboliska samaksa; brīvprātīgais darbs ir jāveic brīvprātīgi, pamatojoties uz cilvēka brīvu gribu; labuma guvējs ir kāds cits vai sabiedrība kopumā, nevis brīvprātīgais. Tomēr tiek atzīts, ka brīvprātīgā darbs sniedz gandarījumu un zināšanas arī brīvprātīgajam. “Nītaureņi” bez brīvprātīgā darba nevarētu pastāvēt un to nemaz arī negribētu – kamēr ir brīvprātīgie, tikmēr esam mēs! Šogad organizējām dažādas brīvprātīgā darba aktivitātes un galvenokārt tās norisinājās izbraukumos ar “Nītaureņu” lielo aktivitāšu telti. Aprakstīsim kā organizējām brīvprātīgo darbu šajos izbraucienos.

  1. PLĀNOŠANA UN GATAVOŠANĀS. Cienot brīvprātīgo laiku, gatavošanās pasākumiem noris laicīgi. Pirms pasākuma apzinām brīvprātīgos, kuri būtu gatavi piedalīties, mūsu saziņa parasti notiek Whatsapp, arī zvanot un sūtot SMS. Sazinoties ar brīvprātīgajiem izstāstām pasākuma mērķi, plānotās aktivitātes un nepieciešamo palīdzību. Tad kopīgi diskutējam un, ja nepieciešams, pielāgojam izmaiņas atkarībā no brīvprātīgo ieteikumiem.
  2. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS PASĀKUMĀ. Pasākuma laikā brīvprātīgajiem nodrošinām “Nītaureņu” t – kreklus un jakas. Šāds vienojošs apģērbs palīdz uzturēt komandas garu, kā arī pasākuma apmeklētāji zina, pie kā var vērsties pēc palīdzības un kur saņemt atbildes uz jautājumiem. Pirms pasākuma vēlreiz tiek izrunāts scenārijs un noteikumi, kurus ievērojam pasākuma laikā. Brīvprātīgais darbs ir atbildīgs un arī veicot šāda veida darbu ir jāievēro dažādas normas. Mēs uzticamies saviem brīvprātīgajiem. Izbraucienu laikā ar lielo aktivitāšu telti brīvprātīgo darbs saistās ar dažādu aktivitāšu nodrošināšanu, kopīgu spēļu spēlēšanu ar bērniem, spēļu pieskatīšanu, jauniešu aptaujāšanu un anketēšanu, spēļu noteikumu izstāstīšanu, cilvēku uzrunāšanu un aicināšanu iesaistīties un citas lietas, kuras nevar paredzēt.
  3. NOVĒRTĒŠANA UN ATSKATĪŠANĀS. Mēs cenšamies pasākumu novērtēt uzreiz pēc tā beigām. Kad pabeigta pasākuma vietas sakārtošana, visa komanda kopā ar brīvprātīgajiem sanāk kopā un pārrunā dienas laikā piedzīvoto. Dalāmies iespaidos par to, kas pasākuma apmeklētājiem patika, kas nepatika – vai varam kā mainīt to, kas nepatika. Pārrunājam kā paši jutāmies pasākumā laikā, kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai varētu vēl aktīvāk līdzdarboties. Novērtēšana un atskatīšanās ir svarīga gan tāpēc, lai uzlabotu pasākuma organizēšanas kvalitātes, gan tāpēc, ka tas ir lielisks veids, kā saliedēt komandu un brīvprātīgos.
  4. PATEICĪBA. Pateicība par darbu “Nītaureņiem” ir nelokāma pārliecība. Pateikties var dažādi, taču viena no svarīgākajām lietām ir pateicību izteikt skaļi – pateikt to ar vārdu paldies. Paldies, ir ļoti spēcīgs vārds un to nekad nevajag aizmirst pateikt paldies. Mūsu pateicība ir arī kopīgas, gardas pusdienas pēc pasākuma un kaut kas salds un garšīgs pasākuma laikā. Cenšamies brīvprātīgajiem sagādāt arī kopīgu atpūtu – esam organizējuši ekskursijas, kopīgus koncertu apmeklējumus un cita veida aktivitātes.

 

Ieraksts tapis projekta “Iespējas jauniešiem laukos!” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Logo rinda

You may also like...