Atbalsts idejām. 7 līdzdalības piemēri no ‘Nītaureņu’ pieredzes

Ideja ir priekšstats, kas cilvēka apziņā ataino īstenību un izsaka viņa nostāju, izturēšanos pret apkārtējo pasauli.

Pret idejām ir jāizturas ļoti nopietni tieši tāpēc, ka idejas ataino cilvēka vērtības un iekšējo pasauli – katram no mums tā ir citādāka, katram tā ir īpaša. Ideju izteikt skaļi ir drosmīgi, jo atklājam sevi vērtēšanai. Tomēr ir jāiedrošina cilvēki dalīties ar savām idejām, jo tikai tā varam pa īstam saprast, kas mūsu sabiedrībai vēl vajadzīgs. Svarīgi ir realizēt ne tikai savas idejas, bet ieraudzīt, kā ar savām zināšanām un pieredzi varam atbalstīt citu cilvēku idejas.

“Nītaureņi” ir meklējuši un atraduši veidus, kā to darīt!

 

Piemērs nr.1: ATBALSTS JAUNIEŠIEM SPORTĀ

Sports jauniešiem ir ļoti svarīgs gan, lai sevi apliecinātu, gan, lai uzturētu labā fiziskajā formā, gan lai iegūtu draugus. Nītaurē jauniešiem ir ļoti minimālas iespējas iesaistīties kvalitatīvi organizētās sportiskās aktivitātēs. Ir jāmeklē iespējas citur. “Nītaureņi” laika gaitā ir saņēmuši vairāku Nītaures jauniešu lūgumu palīdzēt rast atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz Līgatnes sporta centru. Jaunieši lūdza atbalstu, lai varētu profesionāli, trenera vadībā, nodarboties ar sportu un “Nītaureņi” to sniedza.

Esam palīdzējuši arī citādi – sagādājot komandas formastērpus, apmaksājot dalību sacensībās un iegādājoties vai aizlienējot sporta inventāru.

Piemēram, ar jauniešu organizācijas “NĪTAUREŅI” un Amatas novada pašvaldības atbalstu mūsu novada jaunieši divus gadus piedalījās atklātajā amatieru čempionātā mini futbolā “Mītava Open”.

 atbalsts_sportistiem

12080146

Picture1

Piemērs nr.2: IDEJU KONKURSS

Jauniešu organizācija „Nītaureņi” ar Amatas novada pašvaldības atbalstu reiz izsludināja “Ideju konkursu”, aicinot izmantot šo iespēju, kā starta signālu, kādas radošas, drosmīgas, interesantas un pat neprātīgas idejas īstenošanai.

Ideju konkursa mērķis bija: Sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Amatas novadā.

Uzdevumi bija:

  1. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes mazu projektu (ideju) izstrādāšanā un realizēšanā.
    2. Sekmēt atbildības sajūtas, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.
  2. Sekmēt jauniešu radošo ideju radīšanu un realizēšanu.

Kas varēja iesniegt projektus: ikviens Amatas novada jaunietis, jauniešu apvienības, skolu skolēnu pašpārvaldes un citi Amatas novada esošie un bijušie iedzīvotāji. Viens autors varēja iesniegt arī vairākus pieteikumus.

Pirmajam “Ideju konkursam 2013” tika saņemtas 11 idejas, kuras tika nodotas sabiedrības balsojumam. Sabiedrības visvairāk atbalstītās idejas bija –

  • inventāra papildinājums florbola komandai “Amata”. Jauniegūto inventāru komanda izmanto savos treniņos, kā arī ļaus izmantot citiem jauniešiem Amatas novadā, kas vēlas pilnveidot savas prasmes vai arī domā sākt mācīties spēlēt florbolu.
  • Nītaures skolēnu pašpārvaldes iesniegtā ideja atbalstīt krāšņu rudens balles pasākumu. Mērķis bija saliedēt Nītaures vidusskolas skolēnus, aicināt nebaidīties darboties, saliedēt klašu kolektīvus, iedrošināt aktīvai skolas dzīvei.
  • Sudrabegle Nītaurē, pie kultūras nama. Atbalsts šajā konkursā nepieciešams, lai realizētu daudzu nītauriešu sapni – pašiem savu sudrabegli, kas rotātos pie Nītaures kultūras nama visos gadalaikos!
    Sudrabegle tika iestādīta patstāvīgai augšanai pie Nītaures kultūras nama, kalniņā uz stūra, lai tā katru gadu priecētu nītauriešus un garām braucējus.

ideju_konkurss_2013

Sudrabegle_Nitaure_-_ideju_kon_18

 

Piemērs nr.3: RESURSU ATBALSTS

Resursi bieži vien ir viens no svarīgākajiem atbalsta veidiem. “Nītaureņi” ar savu resursu bāzi ir atbalstījusi gan pašvaldību iestādes, gan skolas, gan jauniešus, gan pieaugušos individuāli. Ar “Nītaureņu” resursu un materiālu bāzes palīdzību ir realizētas daudz idejas – pasākumi, talanta izkopšana, uzņēmējdarbības uzsākšana, jauna hobija izmēģināšana, meistarklašu un radošo darbnīcu organizēšana, kā arī citas idejas varējušas ieraudzīt dienasgaismu, jo ir bijuši resursi to atbalstam! Mums ir svarīgi, lai aktīvo iedzīvotāju idejas nepaliek uz papīra tikai tāpēc, ka nav iespēju un resursi tās realizēt. Un bieži vien nevajag lielu naudu, lai idejas īstenotu, bet vajag tieši resursus un atbalstu. “Nītaureņi” savā nu jau gandrīz desmit gadu darbības laikā ir pierādījuši, ka kopienā ir spēks un par mūsu idejām runā foto atskati un raksti pašvaldības avīzē, laikrakstā “Druva”, mūsu sociālajos tīklos un citur. Kopā esam paveikuši mazas un lielas lietas.

Nitaurenu resursi

 

Piemērs nr. 4: TRANSPORTA ATBALSTS

Laukos transporta pieejamība ir nepietiekama un neatbilstoša jauniešu vajadzībām. “Nītaureņi” savu iespēju robežās ir aicinājuši atsaukties jauniešus un citus, ja nepieciešams transporta nodrošinājums, savu ideju realizēšanai. Esam apmaksājuši transporta izdevumus dalībai konkursos, esam nodrošinājuši transportu uz sporta sacensībām, esam piegādājuši dažādus resursus ar savu personisko transportu, lai cilvēkiem speciāli nav jāmēro ceļš uz pilsētu tikai, lai izņemtu kādu sūtījumu vai nopirktu kādu lietu. Transporta izmaksas esam seguši no biedrības ziedojumiem vai sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību!

Jauniesu_ekskursija_pa_Amatas__22

 

Piemērs nr. 5: ATBALSTS PROJEKTU RAKSTĪŠANĀ

Pieredze projektu rakstīšanā ir nenovērtējams resurss – ar to esam dalījušies gan vietējo organizāciju starpā, gan Latvijas mērogā un palīdzot arī uzņēmējiem, kas grasās uzsākt savas idejas realizāciju.

 20190303_141951

20190324_132228

 

Piemērs nr. 6: IDEJU POPULARIZĒŠANA UN IZPLATĪŠANA

Labām idejām ir jāpalīdz ieraudzīt dienasgaismu! Reizēm labākās idejas var pazust starp citām, ne tik labām idejām tieši tāpēc, ka tās netiek “cauri” milzīgajai mūsdienu informācijas plūsmai. “Nītaureņi” ir stāstījuši un popularizējuši savos informācijas kanālos idejas, kuras radījuši gan esošie, gan bijušie nītaurieši. Ja ne citādāk, tad arī  šis ir veids, kā palīdzēt idejai attīstīties.

Nītaureņu sociālajiem tīkliem seko simtiem sekotāju, tāpēc dalīties stāstos ir dubultprieks!

Nitaureni facebook lapa

 

Piemērs nr. 7: ATBALSTS AR TELPĀM

“Nītaureņu” aktivitātes ierasti norisinās divās telpās – vai nu Nītaures kultūras namā, kur atrodas mūsu birojs, vai zem lielās “Nītaureņu” aktivitāšu telts, kuru varam uzstādīt teju jebkurā vietā. Šīs telpas ir arī kā resurss citiem – tās vienmēr bijušas atvērtas, lai realizētu idejas! Telts ir pabijusi ļoti dažādos pasākumos un esam priecīgi nodrošināt vietu ideju piepildīšanai.

20190824_160632

Gardaka_2014__gada__quot_Nitau_8

20200502_174823

 

Raksts tapis projekta “Nītaureņi – resurss idejām” ietvaros, kas tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds

Logo rinda

You may also like...