Nītaureņi – resurss idejām

Ar šādu nosaukumu biedrība “Nītaureņi” realizē projektu, kura mērķis ir stiprināt “Nītaureņu” cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu regulāru atbalstu vietējai kopienai ideju īstenošanā un pilsoniskās aktivitātes sekmēšanā. Šis projekts tiek finansēts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

Jau gadiem “Nītaureņu” resursus savu aktivitāšu norisei izmanto Amatas novada pašvaldība, citas novada biedrības, ģimenes, individuāli tos izmanto bērni, jaunieši, pieaugušie, tie tiek izmantoti dažādās nometnēs, uzņēmumu pasākumos vai mednieku saietos. Resursus izmanto kā vasarā, tā ziemā. Lielākoties visi resursi tiek doti bezmaksas, atsevišķos gadījumos par maksu vai ziedojumiem, līdzekļus novirzot jaunām biedrības aktivitātēm. Noteikumi ir atrunāti biedrības resursus izmantošanas nolikumā. Resursu klāsts ir ļoti plašs – no dažādām galda un āra spēlēm, apskaņošanas aparatūras, projektora un krāšņām dažādu tēlu maskām, līdz lielai zvaigznes formas teltij, mobilajam elektrības ģeneratoram un ūdens sūknim. Projekta ietvaros jau kādu laiku visus resursus digitalizējam, lai izveidotu informāciju jeb resursu katalogu, lai vietējās kopienas pārstāvji var ērti aplūkot resursus un pieteikties to izmantošanai.

Mums ir svarīgi, lai aktīvo iedzīvotāju idejas nepaliek uz papīra tikai tāpēc, ka nav iespēju un resursi tās realizēt. Un bieži vien nevajag lielu naudu, lai idejas īstenotu, bet vajag tieši resursus un atbalstu. “Nītaureņi” savā nu jau gandrīz desmit gadu darbības laikā ir pierādījuši, ka kopienā ir spēks un par mūsu idejām runā foto atskati un raksti pašvaldības avīzē, laikrakstā “Druva”, mūsu sociālajos tīklos un citur. Kopā esam paveikuši mazas un lielas lietas.

Šī projekta ietvaros mēs nodrošinām ne tikai resursu pieejamību mūsu birojā Nītaures kultūras namā, bet arī konsultācijas mūsu iespēju un zināšanu ietvaros iedzīvotājiem un NVO par savu ideju īstenošanu, veicam komunikāciju aktivitātes, apkopojam pieredzes stāstus par līdzdalības piemēriem no mūsu darbības gadiem, kā arī organizējam dažādas pilsoniskās sabiedrības aktivitāti veicinošas darbības, piemēram, plānojam tikšanos ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, interešu aizstāvības aktivitātes, priekšlikumu vēstuļu gatavošanu, izbraukuma aktivitātes ar biedrības aktivitāšu telti, veicam brīvprātīgo darbu un darām citus labus darbus vietējās kopienas labā.

Covid-19 krīzes periodā ievērojam visus drošības noteikumus. Esam iegādājušies līdzekļus, lai spēles un resursus dezinficētu, cik nu tas iespējams, birojs pieejams, iepriekš piesakoties, ievērojam distanci un darbojamies droši savu spēju ietvaros. Ar mums var droši sazināties caur sociālajiem tīkliem vai e-pastu: info@nitaureni.lv.

Projekts “Nītaureņi – resurss idejām” tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Logo rinda un atsauce projektam Nitaureni resurss idejam1

You may also like...