Vasara pagājusi, bet iespējas Amatas novada jauniešiem joprojām ir!

Biedrībai “Nītaureņi” šī vasara bijusi viena no darbīgākajām pēdējo gadu laikā. Par to, ka varam darboties, esam pateicīgi projektu finansētājiem – Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrai, Valsts kultūrkapitāla fondam un Amatas novada pašvaldībai. Paldies visiem biedrības ziedotājiem! Esam ļoti priecīgi un vēlamies dalīties iespaidos par paveikto ar Jums, izdevuma “Amatas Vēstis” lasītājiem.

Šovasar lielo “Nītaureņu” aktivitāšu telti esam vairākkārt cēluši Nītaurē, bet ne tikai. Viesojāmies arī Ģikšos, Skujenē, Līvos un pēc īpaša uzaicinājuma arī Līgatnē. Esam iepazinušies ar dažādiem cilvēkiem, esam uzklausījuši idejas un redzējuši, ka vasaras brīvais laiks tiek lietderīgi izmantots. Bērni un jaunieši ir priecīgi par iespēju darboties un iegūt saldās pārsteiguma balviņas, kā arī pārsteigti par to, cik interesantas var būt āra spēles. Vecāki lielākoties ir pateicīgi, ka bērni un jaunieši bez viedtālruņu spēlēšanas, spēj vēl darīt arī ko citu.

Aktivitātes novada pagastos, notikumos, kuros pulcējas jaunieši, izvērtās par jautru un vērtīgu kopābūšanu. Spēlējot spēles, organizējot dažādus sportiskus un atjautīgus uzdevumus, izmantojam laiku, lai diskutētu un domātu par iespējām, kuras jaunieši un citi interesanti vēl vēlētos piedzīvot, kā arī par to, kas nepieciešams, lai to izdarītu. Spēle ir labs veids, kā atraisīties un varbūt pat uzticēties jauniem cilvēkiem, tāpēc mēs turpināsim domāt, veidot un attīstīt mācīšanos un iepazīšanos caur spēlēm.

“Nītaureņu” aktivitāšu telts piedāvājums ir ļoti plašs: tā ir iespēja uzspēlēt tradicionālas un netradicionālas āra spēles, kā arī tā ir iespēja pašam kombinēt spēles, kuras pēc tam var uzspēlēt kopā ar draugiem. Tāpat telts piedāvā radošu un atraktīvu darbošanos, veidojot jaunas spēles. Organizācijas spēļu kolekcija visu laiku paplašinās. Aizraujošas vienmēr izvēršas sarunas par to, kāpēc darbojamies laukos, kāpēc jauniešus aicinām kļūt par aktīviem vietējās kopienas dalībniekiem, kāpēc brīvo laiku pavadām piedāvājot iespējas citiem un daloties pieredzē. Īsumā – tas ir mūsu aicinājums un iespēja dalīties idejām par labāku Latviju!

Īpaši priecīgi esam par jauno brīvā laika pavadīšanas veidu – zvaigžņu un citu debess objektu vērošanu. Šo aktivitāti centīsimies attīstīt un pilnveidot kopā ar astronomijas interesentiem. Savu iespēju robežās mēģināsim nodrošināt interesantāko debess spīdekļu novērojumus, neraugoties, ka biežāk vērojumi veicami tieši nakts stundās. Šāda jauna pieredze palīdz uz sevi paskatīties no distances, un ļauj novērtēt to, cik skaistā un brīnumainā pasaulē dzīvojam.

Projekts «Iespējas Amatas novada jauniešiem» tuvojas noslēgumam. Tas ļāvis biedrībai “Nītaureņi” iepazīt un attīstīt mobilā darba ar jaunatni metodes, tādējādi attīstot darba ar jaunatni sistēmu Amatas novadā. Mēs kā biedrība ceram, ka pašvaldība mūsu idejas pārņems un pēc projekta turpinās kvalitatīvi plānot darba ar jaunatni veikšanu novadā caur mobilā jaunatnes darba metodēm.

Katrs projekts biedrībai palīdz attīstīties. Mūsu gadījumā šis projekts palīdzējis radīt jaunas idejas un ļauj rakstīt jaunus projektus, lai turpinātu iesākto.

“Nītaureņi” darbojas, jo vēlamies veidot stipru vietējo kopienu, kurā labu ideju vārdā spējam sadarboties. Ļoti svarīgi, mūsuprāt, ir nodrošināt drošu vidi, kur jaunieši, bērni un citi sabiedrības pārstāvji varētu satikties un aprunāties par to, kas notiek apkārt. “Nītaureņi” ar savu darbošanos šādu vidi cenšas radīt, un šajā vasarā centāmies to nodrošināt arī ārpus mūsu ierastās vides, kas bija gan izaicinājums, gan jauna un vērtīga pieredze.

Nītaureņi piedāvā iespējas līdzdarboties. Biedrība ir vietējās kopienas resursu centrs bērnu, jauniešu un citu interesentu ideju realizēšanai. Mums ir viss nepieciešamais, lai palīdzētu realizēt mazas idejas un arī lielus sapņus! Vajag tik sazināties, satikties un darīt! Mums ir nozīmīgi, ka ar savu darbošanos mēs spētu atrast un motivēt kaut dažus aktīvus jauniešus, kuri būtu gatavi regulāri iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskās dzīves organizēšanā, radītu idejas un projektus, veiktu brīvprātīgo darbu, kā rezultātā vietējā kopiena varētu turpināt augt un attīstīties.

Visiem skolu jauniešiem vēlam rast prieku par iegūtajām zināšanām un prasmēm, ko skola piedāvā! Un vēlam būt aktīviem skolēnu pašpārvaldēs, aizstāvot savas un citu skolēnu intereses un organizējot lietderīgām aktivitātēm bagātu ārpus skolas dzīvi!

Šis raksts tapis projekta «Iespējas Amatas novada jauniešiem» ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Logo

You may also like...