Iespēju un informācijas avoti jauniešiem

 info

 1. http://jaunatne.gov.lv/ Iglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”
 2. http://www.jaunatneslietas.lv/ šiet atradīsiet informāciju par aktuālajām pārmaiņām un notikumiem jaunatnes politikas jomā.
 3. https://visasiespejas.lv/ ir platforma, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē. Labi uzskatāma un ērta informācija par aktuālajām iespējām dažādās jomās.
 4. https://www.brivpratigie.lv/ mājaslapas mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.
 5. https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en Oficiālā Eiropas brīvprātīgā darba mājaslapa, kurā vari redzēt visas organizācijas, kas uzņem un nosūta brīvprātīgos. Vienīgi jāņem vērā, ka ne visām ir aktīvi projekti (varbūt viņi šobrīd nemaz nemeklē brīvprātīgo, vai viņiem jau ir, vai viņi vienkārši ir reģistrēti). Bet droši, ja Tev iepatīkas kāda organizācija, tad vari viņiem rakstīt un prasīt, vai viņi plāno uzņemt brīvprātīgo.
 6. http://brfonds.lv/ Baltijas Reģionālais fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei, zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību.
 7. https://www.lv.uwc.org/ UWC (United World Colleges) ir starptautiska izglītības kustība, kuras mērķis ir padarīt izglītību par spēku, kas apvieno cilvēkus, tautas un kultūras, nodrošinot mieru un ilgtspējīgu nākotni. UWC kustība apzināti daudzveidīgai jauniešu grupai piedāvā īpaši izstrādātu izglītības sistēmu, kuras ietvaros katram ir iespēja aizsākt pozitīvas pārmaiņas un nest pasaulē UWC kustības galvenās vērības. Šobrīd UWC tīklā ir 17 skolas un koledžas četros dažādos kontinentos, no kurām lielākā daļa nodrošina izglītību jauniešiem no 16 līdz 19 gadu vecumam.
 8. https://www.facebook.com/servethecitylatvia piedalies starptautiskā kustībā, kas palīdz ievērot līdzcilvēku vajadzības tepat, savā pilsētā!
 9. https://www.facebook.com/yesfamilylatvia Kustība iedvesmojusies no Yes Theory. Tā iedrošina Tevi gūt neaizmirstamākās emocijas un piedzīvojumus, sakot “JĀ” un kāpjot ārā no savas komforta zonas.
 10. https://www.facebook.com/zerowastelatvija/ Transformējoša kustība, organizācija un sabiedrības daļa, kuriem jau gandrīz 3 gadus rūp pasaule, kuru atstājam aiz sevis, un šajā pasaulē atkritumi ir tie, kas tur neietilpst. Organizācija, kas vērš sabiedrības uzmanību uz dažāda veida piesārņojumu un individuālo atbildību par to.
 11. http://2x2pasaule.lv/ nometne latviešu jauniešiem – gan tiem, kas dzīvo ārzemēs, gan Latvijā. Šīs nometnes laikā jaunieši piedalās sevis izvēlētās ievirzēs un projektos, diskusijās, lekcijās, ekskursijā, dančos, dziedāšanā un daudz citās kopīgās aktivitātēs.
 12. https://www.letshike.co/ Kustība “Movement Spontaneous” ir starptautiska dabas tūrisma, pašizaugsmes un zināšanu apmaiņas platforma ar mērķi viecināt pašpietiekamu, sportisku un aktīvu dzīves veidu ārzemju un Latvijas jauniešiem. Kopīgi ar aktīvistiem regulāri tiek organizēti nakts pārgājieni, treniņi, ekspedīcijas un sarunu vakari, realizējot mērķi kopā apceļot pasauli un attīstīt savas plānošanas, organizatoriskās un āra dzīves prasmes.
 13. http://www.vitolufonds.lv/ Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.
 14. http://www.radividipats.lv/lv/ organizācijas galvenais mērķis ir vides izglītība un starpkultūru mācīšanās, arī Eiropas brīvprātīgā darba popularizēšana un dalībnieku sagatavošana un uzņemšana.
 15. http://www.bezvests.lv/lv/ organizācija, kurā apvienojušies cilvēki, kuri palīdz bezvēsts pazudušo cilvēku meklēšanā.
 16. http://jauniesucelojumi.lv/lv/pradzia_186.html kaislīgi, ideju maisus uz pleciem nēsājoši ceļotāji, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi. Dzīvojuši Austrālijā, Kanādā, Jaunzēlandē, ASV, ir pieredze citās programmās ārzemēs, un zināšanas, kā palīdzēt iekārtoties svešā vidē.
 17. https://www.facebook.com/YoungMediaSharks Young Media house ir vieta, kurā ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem ir aicināts mācīties veidot mediju saturu, piedalīties diskusijās un apgūt jaunas žurnālistikas prasmes. Young Media House jau otrajā sezonā katru nedēļu organizē pasākumu ciklu – mediju ceturtdienas, globālās piektdienas un izglījošās sestdienas. Tiek piedāvātas arī dažādas brīvprātīgā darba iespējas un mesitarklases jauniešiem.
 18. http://www.avantis.lv/ Jauniešu organizācija Avantis jau kopš 2002.gada realizē dažādus projektus, kas jauniešu vidū popularizē interesantus un noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus, aicinot jauniešus nodarboties ar radošām un sportiskām aktivitātēm.
 19. https://www.skolens.lv/lv/ Organizācija “Skolēns LV” ir tapusi, lai veicinātu mācību jautājumu risināšanu un uzlabotu sekmes, attīstītu komunikācijas prasmes, sniegtu iespēju ikvienam Latvijas jaunietim atrast sev tīkamos neformālās un/vai interešu izglītības veidus, kā arī lai veidotu atbildīgus un spējīgus jauniešus Latvijas nākotnei. Projekta dalībnieki piedāvā iespēju sadarboties ar bērniem un jauniešiem, risinot neskaidros mācību procesa jautājumus.
 20. https://www.facebook.com/JauniesuIespejas/ Brīvprātīgi veidota lapa, kurā ir publicēta informācija par jauniešu iespējām.
 21. https://www.kopnica.lv/ Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Kopnīca ir organizācijas telpa internetā, bet Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” ir telpas Rīgā, Kaņiera ielā 15.
 22. http://esiveiksmigs.lv/ profesionāla komanda, kas vēlas Tev palīdzēt saprast, kas Tu vēlies būt un ko vēlies sasniegt dzīvē, kā būt veiksmīgam skolā un, kā veiksmīgi sasniegt savus mērķus ikdienā. Šeit Tu atradīsi ne tikai izklaidējošus materiālus, tādus kā atjautības spēles, personības un karjeras testus, bet arī interesantu un noderīgu informāciju par mācībām, motivāciju, personības attīstības iespējām, un citu saistošu informāciju.
 23. https://www.mazpulki.lv/
 24. http://www.jal.lv/news Junior Achievment Latvia skolēniem un skolotājiem piedāvā mācību programmas, literatūru un organizē pasākumus, kas veicina praktisko iemaņu gūšanu uzņēmējdarbībā.
 25. http://www.esilabs.lv/home/startpage/lv/ Portālā apkopotas idejas labiem darbiem, aktuālās labdarības akcijas, brīvprātīgā darba piedāvājumi un iedvesmojoši stāsti par to, kā būt labam pret citiem un būt labam pret sevi.
 26. https://www.prakse.lv/ Platforma starp jauniešiem, darba devējiem, nevalstiskajām un valsts organizācijām un izglītības iestādēm, lai veicinātu jauniešu atbilstību darba tirgus prasībām.
 27. http://www.skalbes.lv/ Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” ir pieejama diennakts palīdzība krīzes situācijā.
 28. http://papardeszieds.lv/ Asociācija “Papardes zieds” strādā, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.

Raksts tapis projekta “Nītaureņu atbalsts jauniešiem” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Info facebook lapā šeit.

Logo atsauce

You may also like...