Sākam projektu – Iespējas Amatas novada jauniešiem

Iespējas Amatas novada jauniešiem

Infografiks par projektu

Biedrība “Nītaureņi” 2019. gada martā uzsāka realizēt projektu “Iespējas Amatas novada jauniešiem”, kura mērķis ir turpmākos mēnešos uzsākt ieviest jauniešu ikdienā mobilā darba ar jaunatni metodes, tādējādi attīstot darba ar jaunatni sistēmu Amatas novadā.

Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni paveids, kas veicina vienlīdzību un rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav jauniešu centru un brīvā laika aktivitātes ir limitētas. Mobilais darbs ar jaunatni ir uz konkrētā teritorijā dzīvojošo jauniešu individuālajām vajadzībām balstīts darbs ar jauniešiem, kas tiek veikts pēc iespējas tuvu jauniešu dzīvesvietai. Mērķis ir nodrošināt jauniešiem pilnvērtīgas brīvā laika aktivitātes, neformālo izglītošanos un citas iespējas tur, kur viņi dzīvo un visbiežāk uzturas.

Galvenie projektā plānotie notikumi ir jauniešu attīstību veicinošu aktivitāšu organizēšana (personības izaugsmes aktivitātes, līdzdarbošanās vietējās kopienas labā, āra vides aktivitātes u.c.), Amatas novada darbā ar jaunatni iesaistīto izglītošana un jaunu līderu meklēšana. Par visām aktivitātēm stāstīsim organizācijas facebook lapā un citos komunikācijas kanālos. Aktivitāšu norise plānota Nītaures kultūras namā un brīvā dabā Nītaurē vismaz divas reizes mēnesī. Projekta ietvaros esam paredzējuši līdzekļus, lai segtu ceļa izdevumus jauniešiem, kuri vēlas braukt piedalīties aktivitātēs no citiem pagastiem Amatas novadā.

Projekts «Iespējas Amatas novada jauniešiem» tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Kontakti saziņai: Nītaureņu facebook lapa, e-pasts: info@nitaureni.lv.

Dina Ivanova, projekta koordinatore

Logo

You may also like...