Brīvprātīgais darbs – pievienotā vērtība jebkurā notikumā

LOGO_Nitaureni1

“Neviens nevar paveikt visu, bet ikviens var paveikt kaut ko” – ar šādu atziņu, kuras autors nav zināms, sākas internetā pieejama rokasgrāmata “Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā”. Kādā no iepriekšējiem rakstiem solījām aprakstīt piemēru brīvprātīgā darba organizēšanā viena pasākuma ietvaros. Mūsu biedrības pieredze rāda, ka brīvprātīgie ir nenovērtējams resurss ikvienā notikumā un bieži bez brīvprātīgajiem pasākumi nemaz nenotiktu. Secinām, ka brīvprātīgais darbs ir katra mūsu notikuma pievienotā vērtība un mēs visu laiku mācāmies, lai brīvprātīgā darba organizēšanu padarītu kvalitatīvāku. Ņemot vērā iepriekš minēto rokasgrāmatu un mūsu pieredzi, aprakstīsim plānu brīvprātīgā darba organizēšanā bērnu un jauniešu, un ģimeņu festivāla “Taureņu vasara” ietvaros, kas piecus gadus noritējis skolas mācību gada noslēgumā. Ne vienmēr izdodas plānu realizēt pilnībā, taču ticam, ka tiekšanās uz to, palīdz nodrošināt panākumus.

1.       Jāsāk ar vajadzību apzināšanu un atbildīgo noteikšanu. “Taureņu vasaras” ietvaros brīvprātīgo darbs ir ļoti plašs – sākot ar dalībnieku reģistrēšanu un dažādu radošo darbnīcu vadīšanu, beidzot ar visa pasākuma vadīšanu un fotografēšanu. Brīvprātīgie nekad nav bijis par daudz, bet darāmo darbu saraksts vienmēr bijis garš, tāpēc mūsu pieredze rāda, ka brīvprātīgajiem vienmēr bijis darba pilnas rokas un viņiem esam piedāvājuši plašas iespējas iegūt pieredzi pasākumu organizēšanā. Lielu notikumu organizēšanā svarīga ir sadarbība plašākā mērogā un “Taureņu vasaras” ietvaros biedrība sadarbojas ar pašvaldības darbiniekiem Nītaurē, kā arī citiem aktīviem nītauriešiem. No plašās organizatoru komandas par brīvprātīgajiem atbildību uzņemas biedrības līderi.

2.       Jāizveido Brīvprātīgā darba programma. Kvalitatīvs brīvprātīgais darbs ir labi plānots. Tāpēc izcilā gadījumā organizācijā vai pašvaldībā vajadzētu izstrādāt brīvprātīgā darba politiku un  brīvprātīgā darba programmu. Mums ir iestrādnes šajā ziņā, bet līdz galam formalizējuši šo procesu neesam. Mēs esam apzinājuši tos darbos, kuros brīvprātīgie būtu visnoderīgākie, un prioritāri tajos visaktīvāk cenšamies brīvprātīgos meklēt. Apzināmies, ka šāds formāls darbs ir jāveic, jo arī brīvprātīgā darba organizēšanā var notikt kādas ķibeles un neparedzēti gadījumi, tāpēc tiesību un pienākumu zināšana un visu risku apzināšanās iepriekš tikai palīdz uzlabot kvalitāti. Brīvprātīgā darba organizēšanu pašvaldība savu notikumu ietvaros var uzticēt arī kādai nevalstiskai organizācijai, tādējādi veicinot sadarbību ar pilsonisko sektoru.

3.       Jāizveido atpazīstamības zīmols brīvprātīgā darba programmai. Ja ir izveidota brīvprātīgo sistēma un izstrādāta programma, vērtīgi ir padomāt par kopējo vizuālo tēlu, kas palīdzētu brīvprātīgo piesaistīšanā un labās prakses pārnešanā. Ņemot vērā, ka mēs kā organizācija pastāvam uz brīvprātīgajiem, mēs izmantojam “Nītaureņu” logo un priecājamies par to, ka daudzi mūsu draugi atsaucas mūsu aicinājumiem veikt brīvprātīgo darbu.

4.       Vadlīniju izveidošana un ievērošana. Bez brīvprātīgo programmas, vērtīgi būtu koncentrētā veidā apkopot būtiskākās brīvprātīgā darba vērtības, labo praksi un kvalitātes iezīmes. Var izveidot savu brīvprātīgo rokasgrāmatu, kas palīdzētu pašiem brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizatoriem.  Mēs neesam izveidojuši savu rokasgrāmatu, bet izmantojam internetā pieejamos paraugus.

5.       Brīvprātīgie ir jāuzrunā un jāapmāca. Brīvprātīgo piesaistei var izveidot gan valstī jau esošus portālus un datubāzes, gan apzināt brīvprātīgos pašvaldībās iestādēs, organizācijās, uzņēmumos. Mums “Nītaureņos” ir sava datu bāze, lai veicinātu brīvprātīgo atkārtotu iesaistīšanos un regulāra brīvprātīgā darba attīstību. Līdz ar pasākumu plānošanu mēs apzināmies visus brīvprātīgos darbus, un šajā posmā vērtējam arī iepriekšējo brīvprātīgo prasmes, tāpēc mēs bieži uzrunājam konkrētus brīvprātīgos, jo viņi iepriekš šo darbu veikuši ļoti labi. Pēc iespējas katru reizi pirms notikuma organizējam brīvprātīgo sanāksmes, kurās apmācam brīvprātīgos un iepazīstinām ar iecerēm. Brīvprātīgo sagatavošana darbam ir nozīmīga, lai visi zinātu, kas viņiem jādara, lai zinātu kā strādāt ar dažādām mērķa grupām, lai apzinātos atbildību un paši brīvprātīgie varētu izbaudīt brīvprātīgo darbu pēc iespējas pozitīvāk.

6.       Brīvprātīgo darba vadīšana un ļaut brīvprātīgajiem būt līderiem. Katra pasākuma ietvaros nozīmīgs ir brīvprātīgo darba vadīšanas process, lai brīvprātīgie justos ērti, zinātu darba apjomu un apzinātos savu atbildību. Ja brīvprātīgais darbs notiek visas dienas garumā, mēs padomājam, piemēram, par ēdināšanu un transporta organizēšanu brīvprātīgo nogādāšanai mājās. Regulāra brīvprātīgā darba organizēšana palīdz veidot jaunu atbalsta komandu, kurā rodas jauni līderi. Tiem, kuri brīvprātīgā darbā piedalās aktīvi, var piedāvāt lielāku atbildību un uzticēt vadīt dažādus procesus. Tādējādi vietējā kopiena iegūst jaunus līderus, kas ir nepieciešama sekmīgai attīstībai. Mūsu brīvprātīgo vidū ir jaunieši, kas organizējuši pasākumus arī citur, piemēram, savā klasē un skolā.

7.       Brīvprātīgā darba novērtējums. Brīvprātīgais darbs ir resurss, kas jānovērtē. Brīvprātīgo darba ieguldījuma izvērtējums palīdzēs uzlabot tā kvalitāti un parādīs sabiedrībai tā apjomu un pozitīvo pienesumu vietējās kopienas attīstībā. Latvijā un pasaulē ir dažāda pieredze kā brīvprātīgais darbs tiek novērtēts un kā notiek pateikšanās pašiem brīvprātīgajiem. Šajā ziņā brīvprātīgā darba organizētājiem jābūt radošiem, lai brīvprātīgie vēlētos iesaistīties atkal un atkal. Brīvprātīgos nepieciešams iesaistīt arī visa pasākuma izvērtēšanā, lai uzlabotu arī turpmāko notikumu plānošanu un organizēšanu. Mēs saviem brīvprātīgajiem esam cepuši īpašas tortes, veduši brīvprātīgos ekskursijās vai uz teātri, esam devušies kopā uz koncertiem un organizējuši ballītes.

 

“Nītaureņiem” jau 8 gadi

 

Biedrībai “Nītaureņi” 2019.gada janvāris bija 8. jubilejas mēnesis. Jau astoņus gadus mēs darbojamies vietējās kopienas labā Nītaurē – organizējam dažādas aktivitātes maziem un lieliem, īstenojam projektus un bagātinām ikdienas dzīvi laukos ar košiem notikumiem. Daļa mūsu aktivitāšu notiek arī novada un valsts mērogā. Astoņos gados noorganizētas vairāk kā 500 dažāda veida aktivitātes. Vietējās kopienas attīstībai un projektiem piesaistīti vairāk kā 80 tūkstoši euro liels finansējums. Šogad plānojam realizēt vairākus nozīmīgus projektus. Un lieki piebilst, ka biedrībā lielākais darba apjoms tiek paveikts pateicoties brīvprātīgajiem! Paldies viņiem! Mēs esam kļuvuši par vietējās sabiedrības sastāvdaļu un apzināmies, ka ar savu darbu to veidojam. 8 gadi ir ilgs laiks. Tāpēc bieži domājam par to, kāda būs pēctecība mūsu darbam. Vai būs kāds cits, kas ar savām idejām un aktīvo brīvprātīgo darbošanos stiprinās vietējo kopienu nākotnē? Šajā ziņā liela nozīme ir pašvaldības, tās iestāžu darbam un darba ilgtspējai. Vēlam sev un citiem atrast spējas apzināt savus talantus un prasmes, un izmantot tās savā un vietējās kopienas stiprināšanā. Lai mums visiem izdodas!

Raksts tapis projekta “Nītaureņu atbalsts jauniešiem” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Autors: Krišs Ivanovs un “Nītaureņu” komanda

Logo atsauce

 

You may also like...