Viens mēnesis darbā ar jaunatni Amatas novadā. 2018.gada septembris

Viens mēnesis darbā ar jaunatni Amatas novadā

2018.gada septembris

Šis raksts ir biedrības “Nītaureņi” atbilde Amatas novada deputātiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un sabiebrībai kopumā uz jautājumu – priekš kam vajadzīgs novadā speciālists darbam ar jauniešiem un ko viņš īsti darīs. Mēs iedomājamies, ka līdz 2018.gada vasarai ir veiksmīgi realizējies “Erasmus+” projekts “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”, kurā Amatas novada pašvaldība ir pieņēmusi “Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2019-2023” un pieņēmusi darbā pilna laika jaunatnes lietu speciālistu vai atradusi citu veidu, kā šo darbu kvalitatīvi veikt (piemēram, pašvaldība deleģējusi šo funkciju vietējai jaunatnes organizācijai), un jau ar 2018.gada 1.septembri sākas jauns attīstības posms darbā ar jaunatni Amatas novadā.

Šis ir skatījums no jaunatnes organizācijas “Nītaureņi” skatupunkta, ja tai būtu deleģēta funkcija novadā veikt darbu ar jaunatni.

 

1.septembris, sestdiena. Pirmā darba diena. Tā ir brīvdiena. Bet mēs to zinām un ņemam vērā, jo liels darba apjoms jaunatnes darbā notiks tieši brīvdienās un ārpus ierastā 8:00-17:00 darba laika. Plānojam uzrakstīt un uzfilmēt publisku sveicienu sociālajos tīklos novada skolu jaunatnei 1.septembrī un papildus tam informēsim, ka beidzot Amatas novadā ir pilnvērtīgs atbalsts jauniešiem “Jaunatnes likuma” izpratnē. Apzinoties, ka galvenais darba dokuments darbā ar jauniešiem ir tikko izstrādātā “Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023” un ikgadējais darba plāns, izstrādājam detalizētus darba plānus pa mēnešiem. Izpētām jau esošos resursus novadā, informāciju mājaslapā, noskaidrojam, kas ir pašvaldības lielie mērķi un uzdevumi, kas izriet no ilgtermiņa plānošanas dokumentiem. Apzināmies darba lauku, tā plašumu un redzam darba ar jaunatni vietu tajā. Mēs noskaidrojam, kā ar savu darbu jaunatnes labā varam palīdzēt realizēt pašvaldības lielos mērķus un funkcijas. Darbs ar jaunatni Amatas novadā nebūs vienkāršs, jo novads ir bez centra, bez mazpilsētām. Šeit vērts pieminēt, ka papildus pētīsim mobilā jaunatnes darba attīstību Eiropā un labo lietu ieviešanu novadā. Teritorijas plašums ir izaicinājums, bet to apzinājāmies jau stājoties amatā. Mums patīk izaicinājumi, tie ir interesanti, vajag tik ļaut vaļu fantāzijai un radošumam, saņemt uzticību no darba devējiem un godprātīgi strādāt.

2.septembris, svētdiena. Lai gan brīvdiena, tomēr organizācijas komandas galvās daudz domu, ideju un visa diena paiet internetā, skatoties, kā ieplānots svinēt 1.septembri Latvijā, iespējams varētu atrast informāciju, ko jaunatnes lietu speciālisti plāno šo svētku sakarā citos novados. Daudzi jauniešu centri un jaunatnes NVO arī sāk savu darbošanos 1.septembrī, jo piedāvā plašu neformālo aktivitāšu klāstu. Pirmās septembra dienas ir svētki daudzās pašvaldībās – “Jauniešu diena 2018” Cēsu Pils parkā, Bērnu un jauniešu svētki dažādās vietās Rīgā, tikko aizritējis jauniešu festivāls Limbažos, svētki visas dienas garumā plānoti daudzos Latvijas novados. Mūsu novadā par svētku pasākumiem ārpus formālā 1.septembra pasākuma informācijas nav. Varbūt nākošajā gadā 1.septembrī varētu kaut ko noorganizēt priekš mūsu novada skolu jauniešiem, piefiksējam šo ideju. Tāpat šodien nolemjam sagatavot īsu informatīvu izdales materiālu par darbu ar jaunatni un atbalstu jauniešiem mūsu novadā, iekļaujam tajā īsu informāciju par jaunatnes iespējām novadā un pirmajā skolas dienā nolemjam doties uz visām novada skolām, lai sveiktu jauniešus klātienē un iedotu tieši rokās aktuālo informāciju.

3.septembris, pirmdiena. Sākas pirmā īstā darba diena. Plānojam spraigu 1.septembri – apmeklēsim visas novada skolas. Visās būs grūti satikt jauniešus, jo skolas diena sākas vienā laikā, bet apņemamies mēģināt. Ja nesatiksim jauniešus skolās, mēģināsim satikties pagastu centros. Nolemjam izveidot komunikācijas platformu novada jauniešiem – facebook lapu, lai runātu ar jauniešiem šajā sociālajā tīklā. Draugiem.lv portālā izmantosim jau esošu, bijušās Amatas novada Jauniešu domes lapu, kas pirms 5 gadiem izveidota. Noskaidrosim vai jaunieši šo portālu vēl izmanto, un pēc kāda laika pārvērtēsim komunikācijas aktivitātes. Publicējam gan sveicienus, gan aktuālo informāciju par jaunajām jauniešu iespējām novadā. Uzsākam apkopot informāciju, lai varētu izveidot vizuālus materiālus priekš jauniešiem par visām iespējām, kuras viņi novadā var izmantot. Nolemjam, ka komunikācijai pievērsīsim lielu uzmanību un komunikācijas kanālus izmantosim bieži un tajos dalīsimies ar daudzveidīgu saturu, kas varētu interesēt jauniešus.

4.septembris, otrdiena. Izpētām visas datu aizsardzības prasības, lai varētu kvalitatīvi un tiesiski veidot komunikācijas aktivitātes, piemēram, fotografēšanu un filmēšanu pasākumos, e-pastu un īsziņu sūtīšanu. Nolemjam, ka varētu noorganizēt pirmo sociālo tīklu konkursu. Vasara beigusies un varētu noskaidrot kā mūsu novada jaunieši pavadījuši vasaru. Apmeklējam novada skolas, bibliotēkas, kultūras namus un apkopojam piedāvājumu jauniešiem. Sagatavojam informāciju priekš jauniešiem viņiem draudzīgā valodā un formā. Apzināmies, ka svarīgi konsekventi šo principu ievērot un nekļūt pārāk formāliem komunikācijā ar jauniešiem. Attīstām savas digitālās prasmes sekmīgai komunikācijai.

5.septembris, trešdiena. Septembra plānā jau iezīmējas vairāki papildus notikumi – vēlamies apmeklēt pašvaldības komiteju sēdi un domes sēdi. Uz komiteju virzīsim jautājumu par jaunatnes konsultatīvo padomi, gribam pārrunāt sadarbību ar deputātiem. Uz domes sēdi dosimies ar kādiem aktīviem jauniešiem, kuriem varētu interesēt līdzdalības process un jauniešu interešu aizstāvība, iepazīsimies ar deputātiem. Vēlamies noskaidrot, kas tiek plānots Latvijas simtās dzimšanas dienas mēnesī mūsu novadā, vai kaut kas plānots tieši jauniešiem. Rodas ideja ir par kādu īpašu pēcpusdienas pasākumu, lai parunātu par Latviju. Jāgatavojas ceturtdienas konferencei, kurā kā novada pārstāvji prezentēsim izstrādāto jaunatnes politikas stratēģiju.

6.septembris, ceturtdiena. Piedalāmies konferencē Cēsīs, kuras ietvaros iepazīstamies ar citiem kolēģiem reģionā, tiekamies ar sava novada jauniešiem un deputātiem, darbojamies darba grupās, prezentējam stratēģiju, apzināmies nākotnes darbus kopīgu aktivitāšu organizēšanā starp novadiem, iedvesmojamies. Ņemot vērā, ka pirms gada notikušajā konferencē mūsu novada jaunieši vienojās, ka varētu piedāvāt organizēt iedvesmas un pieredzes apmaiņas konferenci jauniešiem visu 8 sadarbības novadu ietvaros, šī iniciatīva no jauna jāieskicē un iespējams jāpārrunā domes komitejas līmenī. Zināms, ka pēc mēneša notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Cik zinoši ir jaunie vēlētāji mūsu novadā? Plānoju rīt sazināties ar Nītaures vidusskolu. Latvijā atklāts lielākais simtgades notikums “Latvijas skolas soma” – jāizpēta, kas tas ir un ko jaunieši iegūs.

 1. septembris, piektdiena. Sazinoties ar skolu par vēlēšanām, noskaidroju, ka plānā mācību procesa ietvaros ir izpētīt partiju programmas. Nolemjam, ka varētu sadarboties un vienas mācību stundas laikā organizēsim politiskās debates ar īstiem kandidātiem. Debates gan organizēsim kā publisku notikumu, lai citi vēlētāji (skolotāji, novada iedzīvotāji) arī varētu kandidātus redzēt aci pret aci. Nosūtām vēstules visām partijām, kas kandidē uz Saeimu. Šodien ienāk pirmie jauniešu e-pasti un vēstules facebook lapā. Jaunieši atbild arī uz sociālajos tīklos uzdotajiem jautājumiem. Jaunieši gribētu aizbraukt ciemos pie citiem jauniešiem citos novados. Vēlas pieredzes apmaiņas ekskursiju. Saprotam, ka jāsāk pētīt iespējas. Sazinoties ar jauniešiem, noskaidrojam, ka labs laiks būtu rudens brīvlaiks. Autobusam finansējums jau paredzēts budžetā, līdz ar to saprotam, ka šo jauniešu ieceri varam realizēt un jāsāk organizēt (kur varētu braukt, cik daudzi, kā dabūsim grupu ar jauniešiem, kā pilnvērtīgi aizpildīt ekskursijas dienu utt.).
 1. septembris, sestdiena. Pirmā nedēļa pagājusi aktīvi. Šodien brīvdiena.
 1. septembris, svētdiena. Uzzinām, ka 15.septembrī plānota “Pasaules lielā talka”. Varētu jaunieši sakopt kādu vietu novadā. Pirmdienā jānoskaidro pašvaldībā, kuras vietas vajadzētu sakopt. Diena paiet lasot e-pastus un izpētot dažādo informāciju, kas apkopota par un ap jauniešiem.
 1. septembris, pirmdiena. Izsludinām pieteikšanos uz “Pasaules lielo talku”. Dienas laikā piesakās 2 jaunieši. Nolemjam, ka brauksim kaut ar vienu mašīnu, bet talkosim un varētu noorganizēt brīvdabas kino vakaru pēc tās, jo sola vēl siltu laiku. Izrādās jauniešiem patīk gatavot un viņi labprāt organizētu picu vakaru. Piedāvājam, ka varētu uzaicināt kādu sabiedrībā zināmu picu cepēju. Plānojam picu vakaru. Zinām, ka jaunatnes darbs ietver arī nopietnus jautājumus, nevis tikai izklaidējošu aktivitāšu organizēšanu. Vēlamies izveidot novada jaunatnes konsultatīvo padomi, kura būtu mehānisms, lai varētu izrunāt visus ar jaunatnes politiku saistītus jautājumus, darba plānu un citas idejas. Saprotam, ka jāizstrādā padomes nolikums, jāprezentē pašvaldībai. Sagatavojam pirmās sēdes iespējamo darba kārtību un iespējamo sastāvu un nosūtam pašvaldībai saskaņošanai. Jāsagatavo arī vēstule potenciālajiem padomes pārstāvjiem. Visu laiku sekojam aktualitātēm jaunatnes jomā valsts un reģiona mērogā – kādi notikumi plānojas valsts mērogā, kādi semināri, konferences. Izpētām citu novadu jaunatnes lietu speciālistu darba plānus, varbūt var kaut ko noderīgu izmantot mūsu novadā. Ir novadi, kurus gribētu apciemot pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros. Nolemjam sazināties.
 1. septembris, otrdiena. Uzrakstām rakstu “Amatas Avīzei”, lai sabiedrību informētu par jaunizveidoto atbalsta sistēmu jauniešiem, iepazīstinātu ar mums un jauniešu iespējām. Nolemjam, ka ik pa laikam mēģināsim jauniešiem saprotami pastāstīt arī nopietnas lietas – kas ir Jaunatnes likums, brīvprātīgā darba likums? Vēlreiz par to, kas ir darbs ar jaunatni u.c. lietas. Plānojam ikdienas ierakstus komunikāciju kanālos. Ievietojam īsu aptauju jauniešiem par to, ko jaunu gribētu piedzīvot vēl šogad. Plānojam organizēt erudīcijas spēli skolu klasēm septembra beigās, izstrādājam nolikumu un izsludinām pieteikšanos. Iepazīstamies ar resursiem, kas domāti jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešiem: jaunatne.gov.lv, jaunatneslietas.lv u.c.
 1. septembris, trešdiena. Mēģinām vairāk iepazīt pašvaldības ikdienas darbu, tradīcijas. Iepazīstam pašvaldības darbiniekus. Apzināmies resursus, kas pieejami. Nolemjam, ka vienu dienu nedēļā strādāsim bibliotēkās, vienu skolās, lai klātienē tiktos ar jauniešiem. Saprotam, ka jātiekas un jārunā ar jauniešiem tur, kur viņi ir. Apkopojam informāciju par drošības jautājumiem un aktualizējam tos jauniešiem. Izvērtējam iespējas tikties ar iestādēm, kuru pienākumus ir rūpēties par bērnu un jauniešu drošību.
 1. septembris, ceturtdiena. Plānojam satikšanos ar visām jaunajām skolēnu pašpārvaldēm vai visiem jauniešiem, kas plāno tajās darboties. Nolemjam sagatavot prezentāciju par “Skolēnu pašpārvalde – svarīgs līdzdalības mehānisms skolā un vietējā sabiedrībā” un piedāvāt skolām. Braucot mājup, ieraugām vienā pagasta pieturā 3 jauniešus. Nolemjam piestāt un pajautāt, kā viņiem novadā klājas un ko viņi gribētu novadā. Mūs pieklājīgi pasūta dažas mājas tālāk. Pēc divām dienām nolemjam vēlreiz noriskēt un darām to pašu citur. Pavisam citādi. Izdodas lieliska saruna no kuras varētu izveidot gandrīz gatavu plānu priekš darba ar neaktīvajiem jauniešiem. Apmaināmies ar kontaktiem. Uz “Pasaules lielo talku” pieteikušies kopā 4 jaunieši, klāt vēl nāks kādi 3 organizācijas pārstāvji un varēsim organizēt talkošanu.
 1. septembris, piektdiena. Brīvprātīgais darbs novadā nav attīstīts. Ņemot vērā, ka tā attīstība ir nākošā gada prioritāte darbā ar jaunatni, uzsākam darbu pie sistēmas izveides, noteikumu izstrādes, lai nākošo gadu uzsāktu ar aktīvu darbu. Nolemjam uzrunāt jauniešus būt par brīvprātīgajiem un iesaistīties pašvaldības organizētos notikumos. Uzzinām, ka oktobra sākumā plānots liels pašvaldības pasākums skolotājiem, kurā varam piedāvāt brīvprātīgo atbalstu. Izstrādājam pirmās brīvprātīgā darba vadlīnijas novadā, lai varētu sekmīgi sākt iepazīt brīvprātīgā darbu jau tagad. Nolemjam izpētīt citu novadu pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā un izvēlēties, kas vislabāk derētu mūsu novadā. Tā kā esam iepazinuši, kas ir iniciatīva “Latvijas skolas soma”, mums no kādas skolas tiek piedāvāta iespēja palīdzēt organizēt aktivitāti skolu jauniešiem šīs iniciatīvas ietvaros. Protams, piekrītam sadarboties.
 1. septembris, sestdiena. Šodien notiek “Pasaules lielā talka”, kas kopā ar jauniešiem aizrit ļoti jaukā atmosfērā. Vakarā tiek organizēts brīvdabas kino vakars kā pateicība talkotājiem un iespēja visiem jauniešiem.
 1. septembris, svētdiena. Brīvdiena
 1. septembris, pirmdiena. Jāmeklē atbalsta iespējas, kā stiprināt kapacitāti jaunatnes lietās. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā semināru, piesakāmies. Tiekamies ar skolu pārstāvjiem un citiem darbā ar jaunatni iesaistītajiem, lai pārrunātu kopējo kalendāru par visām ārpus skolas iespējām, kādas novada iestādes piedāvā. Izrādās vienota kalendāra nav, starp iestādēm aktivitātes netiek pārrunātas un saskaņotas. Katrs dara savā iestādē, ko vēlas un ir vienalga, ko citi dara. Nolemjam šai sistēmai pretoties, jo jaunieši lielākoties ir vieni un tie paši. Mēģinām saskaņot laikus dažiem lielnotikumiem, lai tos apmeklēt būtu iespēja plašam novada jauniešu skaitam. Pēc saskaņošanas sanāksmes, nolemts par trīs kopīgu notikumu organizēšanu visiem novada jauniešiem, kuros sadarboties plašs iesaistīto loks.
 1. septembris, otrdiena. Ko vispār dara vecākie jaunieši, tie, kas novada skolas absolvējuši? Sākam izpēti. Daudzi studē, ir kas strādā. Uzzinām, ka ir vairāki jaunieši, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Ņemot vērā, ka darba plānā ir uzņēmējdarbības konkursa organizēšana, nolemjam noorganizēt tikšanos ar jaunajiem uzņēmējiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Tikšanās noderētu arī konkursa nolikuma izstrādes ietvaros. Iespējams varētu noorganizēt kādas jauno uzņēmēju meistarklases citiem jauniešiem. Izrādās, ka Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā stipendijas jauniešu nodarbinātībai NVO sektorā. Nolemjam pieteikties un izmantot šo iespēju. Noskaidrojam, ka novadā ir vairāki bezdarbnieki – jaunieši, kurus varētu uzrunāt iesaistīties.
 1. septembris, trešdiena. Nolemjam, ka jānoorganizē satikšanās ar citām novada organizācijām, kas darbojas bērnu un jauniešu labā, kā arī ar Latvijas mēroga iniciatīvām, kas tiek īstenotas mūsu novadā (Jaunsargi, Junior Achievement Latvija u.c.). Sagatavojam rakstu par organizācijām. Uzzinot, ka novadā ir vairākas sociāli nelabvēlīgas ģimenes, nolemjam uzrakstīt vēstules uzņēmumiem, teātriem, kuri varētu piešķirt bezmaksas biļetes šādu ģimeņu bērniem. Pieredze rāda, ka uzņēmumi atsaucas un mēs varētu ar pašvaldības mazo busiņu aizvest šo ģimeņu bērnus uz kādu aktivitāti, kā arī iepazīstoties ar viņiem. Lai gan organizēšanas darbs, lai šo visu īstenotu, ir liels, esam gatavo to darīt. Darba ar jaunatni veikšanā izskatām visus datus, kas novadā par jauniešiem pieejami, piemēram, mūsu pašu apkopoto materiālu “Dati par un ap jauniešiem Amatas novadā 2012-2018”. Daudzas lietas jaunieši jau iniciējuši, daudzas problēmas jau identificētas, kas nozīmē, ka visu laiku nevajag visu domāt no jauna, vajag izmantot arī jau esošo informāciju. Šodien piedalījāmies novada domes sēdē.
 1. septembris, ceturtdiena. Jauna iniciatīva Eiropas Savienībā – Eiropas solidaritātes korpuss. Šķiet kaut kas sarežģīts, bet pievilina teikums skaidrojumā par jauniešu nodarbinātību. Izpētām. Piesakāmies semināram. Šodien plānotas politiskās debates skolā starp partiju pārstāvjiem un jauniešiem. Atsaukušies 10 sarakstu pārstāvji no 16 sarakstiem. Jaunieši mācību stundu laikā jau izvērtējuši visas programmas, sagatavojuši jautājumus, izspēlējuši simulācijas spēli. Šī būs iespēja praktiski pielietot savas zināšanas, tiekoties ar īstiem kandidātiem. Uz debatēm ieradušies arī citi interesenti. Debates aizrit ļoti veiksmīgi. Sagatavojam atskatu no pasākuma un ievietojam sociālajos tīklos izvērtējumu.
 1. septembris, piektdiena. Izrādās, ka viena skola vispār neatbild uz mūsu sūtītajiem e-pastiem, nolemjam piezvanīt. Attieksme mums nepatika, jo teica, ka viņi jauniešiem jau visu piedāvā un skolēniem liela slodze jau tāpat. Bet saprotam, ka tāda attieksme nav pareiza, jo kādam ir jādomā arī par jauniešu neformālo izglītību un gribam noskaidrot vai jauniešiem vispār patīk tas, ko skolas piedāvā un vai viņi brīvas gribas vadīti piedalās ārpus skolas aktivitātēs vai ir piespiesti. Nolemjam pieteikt vizīti pie skolas vadības un tikties.
 1. septembris, sestdiena. Gatavojamies erudīcijas spēlei starp skolām.
 1. septembris, svētdiena. Organizējam erudīcijas spēli skolēniem un skolotājiem (klasēm). Atsaucība laba. Bijām strādājuši, lai uzvarētāji iegūtu labas balvas. Priecājamies par paveikto. Skolu jauniešiem patīk iniciatīva un nolemjam, ka varētu atkārtot. Iepazīstinām jauniešus ar citām jauniešu iespējām ārpus skolas novadā, pieaicinām arī citus pašvaldības speciālistus, piemēram, sporta metodiķi.
 1. septembris, pirmdiena. Ņemam brīvu dienu, jo daudz strādāts brīvdienās.
 1. septembris, otrdiena. Skaidrojošais darbs ir grūts un atbildīgs. Nolemjam sagatavot prezentāciju pašvaldības domei par pirmo mēnesi darbā ar jaunatni. Apkopojam, kas izdevies un kas ne visai. Secinām, ka jaunieši daudz laika pavada pie datora. Mēģinām noskaidrot, ko visvairāk dara. Spēlē datorspēles. Vērtējam, vai aktuāls varētu būt datorspēļu konkurss un vai ir iespējams to realizēt ar pieejamajiem resursiem. Iespējams papildus konkursam varētu interesantā veidā pastāstīt par interneta plašajām iespējām sevis pilnveidošanā, nevis tikai spēlējot datorspēles.
 1. septembris, trešdiena. Noskaidrojam, ko lasa jaunieši. Uztaisām “Top10” ar grāmatām, kuras lasa jaunieši un informējam, kurās bibliotēkās tās pieejamas. Pētām aktuālo informāciju par brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu novada jauniešiem un izvērtējam jauniešu viedokļus. Apkopojam informāciju par Latvijā populārām jauniešu iespējām un iespējams varam kaut ko organizēt mūsu novada pagastos.
 1. septembris, ceturtdiena. Šogad plānā noorganizēt Jauniešu dienu, tāpēc svarīgi laikus to sākt plānot un plānošanā iesaistīt pašus jauniešus. Saliekam kopā esošās idejas un mēģinām noorganizēt virtuālu apspriešanu starp jauniešiem no visiem pagastiem. Varbūt Jauniešu dienas ietvaros varētu izvērtēt vai ir svarīgi atjaunot novada jauniešu domi.
 1. septembris, piektdiena. Jau pirmie 100 sekotāji facebook lapai. Vēlamies uzdāvināt mazu novada suvenīru 100 lapas sekotājam. Izrādās tā ir kāda jaunieša mamma. Aizdomājamies par vecāku lomu jaunatnes politikā. Varbūt jāmēģina sniegt īsa prezentācija vai skaidrojums par darba ar jaunatni nozīmīgumu kādā vecāku sapulcē. Izveidojusies maza jauniešu sadarbības grupa, ar kuru komunicējam virtuāli. Pārrunājam septembra laikā paveikto. Analizējam kļūdas.
 1. septembris, sestdiena. Brīvdiena
 1. septembris, svētdiena. Izvērtējam savu pirmo darba mēnesi.

 

Kā ir patiesībā? Kāda ir realitāte?

Aktualitātes darbā ar jaunatni Amatas novadā

 

Amatas novada dome 2018. gada 22. augusta domes sēdē pieņēma lēmumu pagarināt vidējā termiņa plānošanas dokumenta „Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023″ publisko apspriešanu vēl par 6 (sešiem) mēnešiem, kas raksturo domes nespēju izstrādāt kvalitatīvus plānošanas dokumentus un pieņemt lēmumus, kas veicinātu labāku ikdienu jauniešiem Amatas novadā. Deputātiem stratēģijas melnrakstu bija iespēja apspriest un vērtēt jau piecus mēnešus, nerunājot, ka projekts noris jau vairākus gadus un iespēja līdzdarboties bijusi vairākkārt.

Piedaloties 2018.gada 14.augusta Amatas novada domes apvienoto komiteju sēdē, kurā tika prezentēta stratēģija, bija skaidri redzams, ka liela daļa deputātu nav ar to kvalitatīvi iepazinusies un daļa neizprot, kāpēc šāda stratēģija novadā vispār vajadzīga vai kāpēc vajadzīgs jauniešu atbalsta personāls.

Ap atbildīgajiem Amatas novadā par jaunatnes lietām, noticis liels riņķa dancis. Skaidras atbildes uz šo jautājumu nav joprojām. Atbildīgie par jaunatnes lietām Amatas novadā bijuši projektu vadītāji, Apvienotās izglītības pārvaldes metodiķis, kas arī šobrīd it kā ir atbildīgais par jaunatnes stratēģijas atkārtotu Jaunatnes politikas stratēģijas publisko apspriešanu un tās pārstrādi, jo tāds ir domes lēmums. 2015. gada 24. septembrī Amatas novada dome, pamatojoties uz Jaunatnes likuma mērķu izpildi, plānojot, veicot un koordinējot darbu ar jaunatni pašvaldībā, veicot izmaiņas amata pienākumos, palielināja mēnešalgas apmēru par 10% sekojošām amata vienībām: kultūras pasākumu organizators, kultūras pasākumu vadītājs (Amata), kultūras pasākumu vadītājs (Skujene),  kultūras pasākumu vadītājs (Nītaure), kultūras pasākumu vadītājs (Zaube), sporta metodiķis. Jāpiebilst gan, ka nekādas pilnvērtīgas apmācības darba ar jaunatni veikšanā šiem speciālistiem nav bijušas un ikgadējo mērķu nospraušana un izpildes analīze nav notikusi. Kvalitatīvs atbalsts jauniešiem “Jaunatnes likuma” izpratnē mūsu novadā nav pieejams un netiek aktīvi piedāvāts.

2016.gada 25.maijā Amatas novada dome pieņēma lēmumu “Sākot ar 2016.gada 1.septembri izdarīt izmaiņas Amatas novada pašvaldības amata vienību sarakstā, izveidojot 1 (vienu) jaunu amata vienību jaunatnes lietu speciālists”. Uz šo amatu konkurss netika izsludināts un gandrīz gadu neviens šajā amatā nebija strādājis. Līdz ar to, Amatas novada dome 2017.gada 22.februārī pieņēma jaunu lēmumu “sākot ar 2017.gada 1.martu izdarīt izmaiņas Amatas novada pašvaldības amata vienību sarakstā un izslēgt 1 (vienu) amata vienību jaunatnes lietu speciālists”. Šī situācija ir ļoti dīvaina.

No 2016.gada līdz šim gadam Amatas novads kopā 8 novadu (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novads) apvienībā realizēja “Erasmus+” projektu “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”. Šis projekts kopumā ir bijis ļoti vērtīgs, jo ļāvis izstrādāt novadu stratēģijas darba ar jaunatni veikšanā. Par to, cik kvalitatīvi šis darbs ir paveikts un cik kvalitatīvi veikts līdzdalības process, atbildīgas bija pašas pašvaldības un šī gada 6.septembrī projekta noslēguma konferencē pašvaldības prezentēja paveikto. Projekta rezultāti Amatas novadā: stratēģija ir, bet nav apstiprināta, jo dome lēmusi stratēģiju pārstrādāt un izdiskutēt vēl 6 mēnešus. Ne pašvaldības vadība, ne deputāti neieradās uz konferences noslēgumu un neiesaistījās diskusijās ar jauniešiem. Kopā tie jau būs vairāk kā 3 gadi. Vai tiešām Amatas novada jaunieši ir pelnījuši šādu attieksmi?

 

Mūsuprāt, domei būtu beidzot kvalitatīvi jāizvērtē visi tai pieejamie cilvēkresursi un to ieguldījums novada attīstībā. Jauniešiem nav jācieš no tā, ka pašvaldībai ir tik liels administratīvais aparāts, ka neatrodas iespējas kvalitatīvi veikt ikdienas darbu ar jauniešiem, pieņemot darbā speciālistu vai nodrošinot, ka esošie darbinieki kvalitatīvi veic šos pienākumus.

 

Biedrības “Nītaureņi” ierosinājumi Amatas novada domei:

 1. Pārstāt vilkt garumā darba ar jaunatni sakārtošanu novadā un steidzami un aktīvi organizēt aktivitātes, lai izvērtētu un pārstrādātu jau izstrādāto “Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023” melnraksta versiju
 2. Organizēt pilnvērtīgas apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem (Nepieciešamības gadījumā, biedrība “Nītaureņi” ir gatava sagatavot un novadīt šīs apmācības.).
 3. Veicināt izpratni deputātu vidū un sabiedrībā par darba ar jaunatni nozīmīgumu.

 

Raksts sagatavots projekta “Nītaureņu atbalsts jauniešiem” ietvaros.

Logo atsauce

You may also like...