Projekts “Nītaureņu atbalsts jauniešiem”

Nitaurenu atbalsts jauniesiem

No 2018.gada augusta līdz 2019.gada martam biedrība “Nītaureņi” realizē projektu “Nītaureņu atbalsts jauniešiem”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos un brīvprātīgajā darbā.

Galvenās projekta aktivitātes ir apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu, jauniešu praktiska iesaistīšana brīvprātīgajā darbā. Apmācības par līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām un praktiska interešu aizstāvības aktivitāšu veikšana. Projekta ietvaros ieplānots tikties ar pašvaldības deputātiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem, lai uzlabotu darba ar jaunatni rezultātus Amatas novadā. Mērķa tiešā grupa ir jaunieši no 13 līdz 25 gadi, taču iesaistīties var ikviens, kurš vēlas, lai jauniešu ikdiena kļūtu aizvien labāka.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta budžets ir EUR 5988,14.

Logo atsauce

You may also like...