16 fakti par Nītauri #Nītaure

Iespējams Nītaurei šogad ir liela jubileja. Ja Helma hronika ir patiesa, tad 2017.gadā Nītaurei jāsvin 740.jubileja. Nākamgad apaļa jubileja būs Nītaures kultūras namam, kurš 2018.gada novembrī svinēs 50.gadu jubileju. Foto: Helma hronika.

Helma hronika. Vacu ordena pils Nitaure 1277.gads

Nītaure atrodas sešu ceļu krustcelēs. No Nītaures ceļi ved uz Līgatni, uz Mālpili, uz Zaubi, uz Skujeni, uz Ģikšiem un Asaru ezera ceļš, pa kuru var aizbraukt uz Ieriķiem un Spāri. Foto: Nītaures sešu ceļu krustcelēs.

Nitaure sesu celu krustceles

Nītaurē sākas tādas skaistas Vidzemes upes kā Amata, Līgatne un Mergupe. Bet tās nav vienīgās. Nītaurē sākas arī Brendupe, Silupīte, Viļumupe un Zaube. Foto: Kūkālis, ezers no kura sākas Amata.

Kukalis Amatas izteka

Reiz Nītaurē ir bijusi grāmatu apgādība – P.Veidemaņa apgādība. Grāmatizdevējs P.Veidemanis Nītaurē 1903.gadā izdevis A.Zalcmaņa un P.Baloža grāmatu “Vācu valodas mācība latviešu tautskolām”, 1904.gadā izdevis A.G.Butona grāmatu “Lēta Ābece”, 1905.gadā Nītaurē izdota Nemnaudu Teodora grāmata “Jaunības un mīlestības dziesmiņas”, 1907.gadā izdota P.Kurmja grāmata “Ievads ģeogrāfijā”, bērnu drāma “Daba” izdota 1910.gadā. 1915.gadā izdota L.Pelēkā grāmata “Latvju dainu izlase – Karš”. 1898.gadā Veidemanis atvēra grāmatu veikalu Nītaures muižā. Foto: Nītaurē tapusi grāmata.

Nītaurē tapusi grāmata

Nītaurē reiz bijis šaursliežu dzelzceļš. Pirmā pasaules kara gados Krievijas armija Daugavas frontes apkalpošanai no Līgatnes stacijas “Ligat” caur Nītauri, Madlienu un Lēdmani izbūvēja provizorisku zirgu vilces kara lauku dzelzceļu ar atzarojumiem Skrīveru un Kokneses virzienā. Foto: Latvijas šaursliežu dzelzceļu karte no Latvijas Valsts vēstures arhīva.

Saursliedzu dzelzcelu karte

Reiz Nītaurē notikuši vairāki Dziesmu svētki. Tajos piedalījies vietējais Nītaures koris un kori no tuvākas un tālākas apkārtnes. Trešajos dziesmu svētkos bijuši 14 kori un 400 dziedātāji. Koncertu baudījuši ap 2000 klausītāju. Foto: Nītaures Dziesmu svētku foto.

nitaures vesturiskais skats

Nītaurē pierakstītas daudz tautasdziesmas. Nītaurietis Rendels Krišjāņa Barona “Dainu skapim” savācis 2532 tautasdziesmas. Rendels bija arī viens no visaktīvākajiem tautas dziesmu vācējiem. Foto: kolāža no izstādes ar Nītaurē pierakstītām tautasdziesmām.

Nitaure pierakstitas tautasdziesmas

Nītaurē ir dzimušas dažādas spilgtas personības. Nītaurē dzimis Jānis Zālītis (1884 — 1943), kas bijis latviešu komponists un viens no ievērojamākajiem 1920.-1930. gadu mūzikas kritiķiem. Nītaurē dzimis latviešu politiķis Andris Bērziņš, kurš ir bijušais Latvijas Valsts prezidents (2011-2015). Nītaurē šobrīd dzīvo Inese Ziņģīte – visā Latvijā zināma veselīga dzīvesveida piekritēja. Foto: Mūslaiku personība Inese Ziņģīte

Mūslaiku personība Inese Ziņģīte

gadā Nītaures ciemā atradās šādi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi: viena maiznīca, trīs miesnieki, viens dārznieks, viens skārdnieks, viens krāsotājs, divi kalēji, trīs skroderi, divi kurpnieki, viens galdnieks, viens pulksteņmeistars, viens brīvgaldnieks, viens fotogrāfs, divi grāmatsējēji, viena pirts un vienas ūdensdzirnavas. Foto: Nītaures vēsturiskais skats.

nitaures vesturiskais skats

Reiz Nītaurē bija Brāļu kapi 1.pasaules karā kritušajiem, taču 2.pasaules karā kritušo karavīru mirstīgās atliekas tika apglabātas, likvidējot šo piemiņas vietu. 1984.gadā tika izveidots pašreizējais padomju karavīru jeb sarkanarmiešu piemiņas ansamblis. Par 1.pasaules karā kritušo piemiņas vietu liecina dažādi avoti. Viens no tiem: laikraksts “Latvijas Kareivis”, (Nr.197, 04.09.1934) raksta: “Kritušo varoņu piemiņas svinības Nītaurē. Svētdien Nītaurē notika par Latviju kritušo strēlnieku un nezināmo karavīru Brāļu kapu iesvētīšana un Nītaures pagasta aizsargu nodaļas 15 gadu pastāvēšanas atcere.”. Šobrīd Nītaures gide Dace Eipure (tel. 29156765) turpina vākt ziedojumus, lai atjaunotu, padomju režīma iznīcināto, 1917.gadā pie Nītaures kritušo latviešu strēlnieku un nezināmo karavīru piemiņas vietu. Foto: Brāļu kapu foto kolāža

Bralu kapu kolaza

Skaistus Nītaures skatus zīmējis Johans Kristofs Broce. Viens no zīmējumiem ir Nītaures baznīcas skats (Tagadējā luterāņu baznīca). Nītaures baznīca celta 1762.-1769.g. ar laukiem neraksturīgu, ļoti augstu torni. 1.pasaules kara laikā baznīcu saspridzināja, 1928.g. to atjaunoja, taču baznīca bija zaudējusi daudz no sava agrākā krāšņuma. Foto: Broce un Nītaures ev.lut.baznica

Broce un Nitaures ev.lut.baznica

Nītaures pareizticīgo baznīcas arhitekts ir Jānis Fridrihs Baumanis, kas projektējis arī Latvijas Republikas Saeimas ēku, Rīgas cirka ēku un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas ēku. Foto: Nītaures pareizticīgo baznīca. Foto autors: fotogrāfs Vadims Šadrunovs

Nitaures pareizticigo baznica

Reiz šeit Nītaurē bija deju placis jeb estrāde, bet tagad Nītaures hokeja laukums, kuram 2017.gada ziema bija jau 3 sezona. Nītaures hokeja laukumu jeb mūsu #NHL izveidoja biedrība “Nītaureņi” kopā ar aktīviem Nītaures iedzīvotājiem 2014. un 2015.gada ziemā. Protams, Nītaure nav palikuši bez estrāde. Jaunā estrāde tika atklāta 2014.gadā Nītaures Paaudžu parkā. Foto: NHL

NHL

Nītaures apkaimē reiz bijušas Nītaures muiža, Ķēču muiža, Lakšu muiža, Zērbiņu pusmuiža, kas atsevišķos avotos minēta kā Sērbiņu pusmuiža vai Sērbiņu muiža un Slīpes muiža (foto). Slīpes muiža bijusi grezna un viena no apkārtnes bagātākajām muižām. Muižā bijušas 70 istabas, piecstāvīgs ūdenstornis un ūdens baseins. Uz pils jumta ziedējuši puķu dārzi. Kāds Slīpes iedzīvotājs stāstījis, ka viņa tēvs muižā piecas dienas kāra gleznas pie sienām. Pēc 1905. gada, kad pili aizdedzināja, vietējiem iedzīvotājiem bijis teiciens: “kad Slīpes muiža dega, zelts tecēja ārā.”. Foto: Slīpes muiža

Slipes muiza

Projekta “Nītaures likteņstāsti” rezultātā tapusī izstāde ir pirmā visaptverošā izstāde par Nītaures pagastu. Tās saturisko pamatu veido Nītaures bibliotēkas novadpētniecības materiāli, ko savā darbības laikā savākusi un apkopojusi bibliotekāre Maira Prikule, Nītaures gides Daces Eipures pētniecības darbā iegūtie materiāli, biedrības “Nītaureņi” pētniecības darbā iegūtie materiāli, kā arī dažādi nītauriešu nodoti materiāli. Projekta ietvaros tapusi arī lielformāta spēle par Nītauri. Projekta “Nītaures likteņstāsti” lieldraugi ir Valsts Kultūrkapitāla fonds, Amatas novada pašvaldība, Borisa un Ināras Teterevu fonds! Foto: izstādes skats

Izstade skats

Projekta “Nītaures likteņstāsti” ietvaros tapusi lielformāta spēle par Nītauri. Spēle ir izaicinājums un iespēja ikvienam iepazīt Nītaures pagasta vēsturi un mūsdienu notikumus. Spēle būs pieejama ikvienam interesentam dažādos Nītaures notikumos, Nītaures bibliotēkā un iepriekš piesakoties arī spēlēšanai ģimenes un draugu lokā. Foto: lielformāta spēle.

Lielformata spele

You may also like...