Nītaures likteņstāsti

Kopbilde_01

Biedrībai “Nītaureņi” 2017.gads ir septītais darbības gads un jau pirmajos darbības gados, sadarbojoties ar Nītaures bibliotekāri Mairu Prikuli un Nītaures gidi Daci Eipuri, sapratām, ka Nītaures pagasts ir vieta ar bagātu vēsturi. Jau 2012.gadā radās iecere par Nītaures izzināšanas projektu “Nītaures likteņstāsti”, kura rezultātā taptu dažādas aktivitātes par Nītauri, izstāde un varbūt arī grāmata. Nītaure un nītaurieši to noteikti būtu pelnījuši.  2016.gada pavasarī šis projekts no ieceres sāka kļūt par realitāti.

Projekta “Nītaures likteņstāsti” ietvaros no 2016.gada pavasara ar saviem stāstiem, materiāliem un citu informāciju dalījušies vairāk kā 20 esošie un bijušie nītaurieši, ir noorganizēta citāda Nītaures iepazīšanas spēle jeb ģimeņu foto orientēšanās Nītaurē, satikti un uzklausīti bijušie nītaurieši Amerikas Savienotajās Valstīs, apkopotas vairāk kā 150 idejas, ko ikviens interesents var uzņemties īstenot Nītaurē. Rudenī tika izveidots krāšņs sveiciens Latvijas kontūras formā. Noorganizēta spēle “Es mīlu Tevi, Nītaure!”, informācijas meklēšanas procesā vairākkārtīgi ir būts arhīvos, uzsākts visu Nītaures māju apmeklēšanas un iemūžināšanas projekts, izveidota lielformāta spēle par Nītauri, kā arī apkopota un sistematizēta informācija priekš pirmās izstādes par Nītaures pagastu.

 

Noslēgusies pirmā izstāde par Nītauri!

 

Projekts „Nītaures likteņstāsti” ir aktīvu nītauriešu ieguldījums Nītaures izzināšanā. Mūsuprāt, lai saprastu, kas Nītaure ir šodien, jāsaprot kāda tā bijusi daudz agrāk pirms mums – kādi notikumi veidojuši vēstures attīstību, kādas varas diktējušas dzīves ritmu, kādi cilvēki šeit dzīvojuši un ar ko nodarbojušies.

Caur dažādiem stāstiem esam mēģinājuši likt kopā Nītaures vaibstus – daļu no šobrīd paveiktā bija iespējams redzēt Nītaures kultūras namā, kur no 2017.gada 29. jūlija līdz 9.augustam bija apskatāma projekta “Nītaures likteņstāsti” pirmā posma noslēguma izstāde par Nītauri. Izstāde deva iespēju iepazīties ar daudzveidīgiem materiāliem – notikumu aprakstiem, kartēm, fotogrāfijām, cilvēku atmiņu pierakstiem, grāmatām, avīžu rakstiem, fotogrāfiju albumiem, pētnieciskiem darbiem un dažiem īpašiem priekšmetiem. Izstāde tika veidota tā, lai ikviens apmeklētājs varētu apjaust Nītaures bagātīgo, interesanto vēsturi un sajust iekšējo aicinājumu dalīties savā stāstā, pierakstīt savas atmiņas, lai iespējams grāmatas vai kādā citā formātā šo visu informāciju nodotu nākamajām paaudzēm.

Šī projekta ietvaros izveidojām arī unikālu Nītaures iepazīšanas spēli, kas nav gluži galda spēle, bet lielformāta grīdas spēle ar 100 lauciņiem, kurus rotā dažādi Nītaures skati, notikumi, personības un katrs satur kādu uzdevumu, kas spēlētājiem jāveic. Pabeidzot spēli, noteikti varēsiet lepoties, ka pazīstiet Nītauri tik labi kā vēl nekad agrāk.

Īsā statistika par projektu, izstādes organizēšanas un norises laiku: izstādes lielākā daļa materiālu balstās Nītaures bibliotekāres Mairas Prikules 42 gadu novadpētniecības darbā Nītaures bibliotēkā un Nītaures gides Daces Eipures 28 gadu ilgajā Nītaures izpētes darbā. Projekta aktīvākajā periodā no 2017.gada sākuma līdz izstādes norisei pavadītas 450 stundas jeb vairāk kā 18 diennaktis brīvprātīgajā darbā, iesaistoties vairāk kā 20 brīvprātīgajiem. Šajā laikā nav ieskaitītas visas interesantās sarunu stundas ar esošajiem un bijušajiem nītauriešiem, kuras vairs nav iespējams saskaitīt. Šīs izstādes organizēšanas ietvaros nobraukti ap 5100 km, tostarp bijušas neskaitāmas vizītes pa Nītaures pagasta mājām un 8 valsts arhīvu apmeklējumi. Projekta ietvaros kopā apskatītas, izvērtētas, pārrakstītas, ieskenētas, pieprasītas, uzlabotas, atlasītas, atrastas ap 15 tūkstoši materiālās vienības, no kurām lielākā daļa ir fotogrāfijas un avīžu raksti. No jauna radīts dizains, no jauna radīti materiāli – ap 100 vienības. Izstādes norises laikā ar cilvēku stāstiem un komentāriem papildināti 36 izstādē izvietotie materiāli, kā arī papildus atnestas 60 jaunas liecības. Projekta digitālais materiāls ir 72 GB liels, tajā ir 379 mapes un 10 256 vienības. Lai izstāde būtu pieejama maksimāli visiem interesentiem, tā tika nodrošināta 10 dienas, no kurām 4 dienas tā bija atvērta no 9:00 rītā līdz pat pusnaktij, 3 dienas atvērta jau no plkst. 6:00, divpadsmit interesentiem tika atvērta izstāde pēc iepriekšēja lūguma. Izstādi kopā apmeklēja 140 interesenti. Paldies visiem par lielisko darbu un labajām atsauksmēm!

 

Aicinām visus, kuri vēlas un var ar jauniem faktiem, informāciju un materiāliem papildināt Nītaures vēstures krājumu, nodot materiālus priekš kopiju izgatavošanas Nītaures bibliotēkā, Dacei Eipurei (tel. 29156765) vai sazinoties ar biedrības “Nītaureņi” komandu (tel. 26590545), ja vēlaties, lai aizbraucam ciemos uzklausīt stāstu un paņemt materiālus. Nītaures pagasta izzināšana turpināsies arī pēc izstādes ar visu Nītaures pagasta māju apmeklēšanu, lai uzklausītu māju stāstus un piefiksētu nītauriešu atmiņas. Dosimies arī uz arhīviem, jo pētniecība tajos gandrīz nekad nevar beigties, kā arī citādi pētīsim un precizēsim faktus.

Mūsu mērķis ir uz Latvijas valsts simtgadi Nītaurei uzdāvināt grāmatu vai ko tik pat atmiņās paliekošu. Tā kā esam šo ieceri pateikuši skaļi, tad ziņojam, ka meklējam palīdzīgas rokas priekš visu materiālu digitalizēšanas un finansiālo atbalstu grāmatas vai kā tik pat paliekoša radīšanai. Lūdzam atsaukties visus ieinteresētos!

 

Pateicības

Paldies visiem, kas līdz šim dalījušies stāstos un materiālos! Paldies projekta komandai, kas izveidoja pirmo, kā daudzi apmeklētāji saka – tik vērienīgo – izstādi par Nītauri! Paldies izstādes atklāšanas stāstu autoriem: Dacei Eipurei, Mairai Prikulei, Dinai Ivanovai un Mārtiņam Šteinam. Paldies par atbalstu un izstādes vizuālo iekārtošanu Larisai Šteinei, Nītaures kultūras namam un skaistuma darbnīcai “LAMMBE”. Paldies Inesei Skrapcei par skaistās lielformāta spēles dizainu un vizuālajiem materiāliem! Paldies Svetlanai Drunkai un zemnieku saimniecībai “Krišvaldi” par gardo izstādes atklāšanas mielastu. Paldies par atbalstu izstādes veidošanā Tauniņu ģimenei, Uldim Kleinšmitam, Kristapam Zvejniekam, Krišam Ivanovam, Evijai Strikmanei, Betijai Vildiņai un Evijai Vildiņai. Paldies pašvaldības jauniešu nodarbinātības programmas dalībniekiem. Paldies Nītaures pagasta pārvaldes darbiniekiem Pēterim Grugulim, Laimai Ivanovskai un Gundaram Kārkliņam par palīdzību izstādes organizēšanā.

Vislielākais paldies projekta “Nītaures likteņstāsti” lieldraugiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam, Amatas novada pašvaldībai, Borisa un Ināras Teterevu fondam – par atbalstu un doto iespēju šādu projektu realizēt!

Paldies visiem, kas līdz šim ziedojuši finansējumu projektam un tā turpināšanai. Kopā pirms izstādes un izstādes ietvaros saziedoti 120 euro.

 

Projekta komanda:

Dina Ivanova – projekta vadītāja, biedrības “Nītaureņi” aktīviste, Mārtiņš Šteins – biedrības “Nītaureņi” aktīvists, Maira Prikule – Nītaures bibliotekāre, Dace Eipure – Nītaures gide, Larisa Šteine – Nītaures kultūras nama pasākumu organizatore, Inese Skrapce – režisore un lielformāta spēles par Nītauri dizaina autore. Arī Tu vari būt projekta komandas dalībnieks, tik sazinies ar mums!

 

Informāciju par projekta aktivitātēm, iesaistīšanās iespējām un izstādes norises laika foto mirkļi pieejami biedrības “Nītaureņi” komunikācijas kanālos, kā arī Nītaures bibliotēkā.

 

Informāciju sagatavoja projekta komanda,

11.08.2017

Kopbilde ar aktivajiem nitaureniem

 

 

 
Nitaures liktenstasti_LV100

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Projekts “Nītaures likteņstāsti” ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.

You may also like...