Sākas “Nītaureņu” 7.darbošanās gads!

Aizvien straujāk top “Nītaures likteņstāsti” un sarosās projekta skrīveru komanda, līdz vasarai esam ieplānojuši apkopot stāstus par Nītauri un teritoriju ap to , doties uz arhīviem, veidot intervijas un citus materiālus. Darbu ir gana daudz, līdz ar to aicinām komandā ikvienu interesentu. Janvārī tiks organizēta esošo un jauno skrīveru tikšanās, par to vairāk var uzzināt, zvanot pa tel. 26590545 vai rakstot e-pastu: info@nitaureni.lv. Projekts “Nītaures likteņstāsti” ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm, ko atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekts “Nītaureņu spēles”, kuru atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, turpinās arī šajā gadā. Iegādātās un pašu gatavotās spēles, rotaļu literatūra kopumā veido jau vairāk kā 100 vienību lielu kolekciju, kas vēl tiks papildināta. Turpmākajos mēnešos esam ieplānojuši organizēt ne tikai spēļu pēcpusdienas, bet mini galda spēļu čempionātus. Ziemassvētku vecītis un draugi arī aizvadīto svētku laikā aktīvi rosījās ne tikai Nītaurē un novadā, bet daudz kur Latvijā.

Lai gan esam noslēguši Amatas novada pašvaldības atbalstīto projektu “Vesels ir aktīvs”, tā vadmotīvs joprojām būs “Nītaureņu” darbu neatņemama iezīme un jau drīzumā gatavojamies uzsākt Nītaures hokeja laukuma 3.sezonu. Laukuma sagatavošanas un ledus liešanas darbi jau sākušies un ceram, ka jau drīzumā varēsim dot startu ik vakara hokeja spēlēšanai. Šogad plānojam organizēt arī nopietnākus turnīrus. Arī šajā sezonā aicinām visus, kuri vēlas, ar nelielu ziedojumu atbalstīt laukuma uzturēšanas un labiekārtošanas darbus. Šogad meklēsim iespējas atjaunot nolietoto un iepriekšējos gados salauzto inventāru. Lai mums izdevusies šī sezona!

“Nītaureņu” komanda

You may also like...