Nītaureņi realizē projektu “Nītaureņu spēles”

Ar projektu “Nītaureņu spēles” vēlamies turpināt iesāktos darbus un iniciatīvas, kas saistās ar dažādu spēļu spēlēšanu visa veida pasākumos Nītaurē un citur novadā un Latvijā starp dažādām paaudzēm, kā arī rotaļās iešanu tradicionālo svinību ietvaros (Ziemassvētkos, Meteņos, Lieldienās). Spēļu spēlēšana ir nodarbe, kas aizrauj kā lielus, tā mazus. Jau projekta “Nītaureņu skola” ietvaros aizsākām dažādu spēļu iegādi, uzsākām spēļu un rotaļu literatūras iegādi, kas bija pamats daudzu aktivitāšu organizēšanai. Šī projekta ietvaros vēlamies papildināt esošo spēļu un rotaļu bāzi, gan arī paši veidot savas spēles.

Projekta mērķis: Caur spēļu un rotaļu metodi, iesaistīt nītauriešus labo darbu veikšanā Nītaurē un novadā!

Projekta sākums: 01.07.2016. Projekta nobeigums: 31.08.2017.

Projekts “Nītaureņu skola” tiek realizēts ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Iespēja realizēt jaunu projektu tika saņemta pateicoties veiksmīgajam projektam “Nītaureņu skola”, ko biedrība realizēja pēdējo divu gadu garumā, noslēgumā saņemot Teterevu fonda īpašo novērtējumu.

teterevufonds_logo_-01

 

 

You may also like...