“Nītaureņi” realizē projektu “Vesels ir aktīvs”

2016.gadā “Nītaureņi” ar Amatas novada pašvaldības atbalstu realizē projektu “Vesels ir aktīvs”, kura mērķis ir iegādāties dažādas jaunas spēles, lai dažādotu nītauriešu brīvā laika aktivitātes!

Lielākās no projekta aktivitātēm jau notikušas:

Citādā ģimeņu orientēšanās spēle: http://www.draugiem.lv/nitaureni/gallery/?pid=426929711

Putras pēcpusdiena 2016: http://www.draugiem.lv/nitaureni/gallery/?aid=64468176

Spēļu svētdiena Nītaurē: http://www.draugiem.lv/nitaureni/gallery/?pid=429232279

You may also like...